Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciaal festival voor kinderkoren Brugge, 21/6/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 21 juni 1999
99/DPC/PB/0128

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

PROVINCIAAL FESTIVAL
VOOR KINDERKOREN 2000

De Provincie West-Vlaanderen is gestart met de organisatie van het tiende "Festival voor Kinderkoren", dat zal plaatsvinden op 26 en 27 februari en 2 april 2000. Dit festival is geconcipieerd en begeleid door Marijke Coghe en Roos Devos. Alle kinderkoren (maximumleeftijd 12 jaar) gevestigd in West-Vlaanderen kunnen aan dit festival deelnemen.

De koren kunnen een thema naar keuze muzikaal uitdrukken waarbij de nadruk op het zingen moet liggen. Ook de samenzang is een belangrijk aspect in dit festival.

Koren die voor dit initiatief belangstelling hebben, kunnen zich voor 30 juni 1999 inschrijven of bijkomende inlichtingen opvragen bij de provinciale dienst voor cultuur. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot maximum 15 koren. Er zal rekening gehouden worden met de datum waarop de inschrijvingen binnenkomen bij de dienst cultuur.

BIJKOMENDE INFORMATIE KAN BEKOMEN WORDEN BIJ HET PROVINCIEBESTUUR VAN WEST-VLAANDEREN, DIENST CULTUUR, KONING LEOPOLD III-LAAN 41 TE 8200 BRUGGE
TEL : 050/40.34.04 OF VIA E-MAIL : CULTUUR@WEST-VLAANDEREN.BE

Deel: ' Start organisatie Provinciaal festival kinderkoren Brugge '
Lees ook