Gemeente Dordrecht


---

Start Pleger hulpverlening in district Alblasserwaard / Vijfheerenlanden

Vincent Brinkhof
Aanstaande zaterdag 8 maart start in het kader van het regionale project Huiselijk Geweld van de regio Zuid-Holland-Zuid in het politiedistrict Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (district 2) een traject Pleger-hulpverlening. In dit traject wordt een pleger van huiselijk geweld al bij het eerste contact met de politie doorverwezen naar een hulpverleningsinstantie in de regio. Na een intakegesprek op het politiebureau volgt binnen drie weken een behandeling. Deze aanpak is een van de middelen die de politie inzet om (herhaling van) huiselijk geweld te voorkomen. Met de behandeling voor plegers worden immers uiteindelijk ook de slachtoffers geholpen.

Het traject is een samenwerkingsverband tussen De Grote Rivieren (Organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg), RIVAS, Boumanhuis Verslavingszorg en het Centrum Integratiebevordering (CIB). De hulpverlening geschiedt overigens op vrijwillige basis, maar is niet geheel vrijblijvend. Na een halfjaar vindt een evaluatie plaats en wordt besloten of deze aanpak in de gehele regio kan worden ingevoerd. Het traject Pleger-hulpverlening sluit aan op het al bestaande dadertraject. In het arrondissement Dordrecht kan de rechter (verplichte) dadertherapie opleggen als bijkomende straf of als voorwaarde bij een voorwaardelijke straf.

Een jaar geleden ondertekenden de gemeente Dordrecht en diverse regiogemeenten, de politie Zuid-Holland-Zuid, het Openbaar Ministerie en een groot aantal hulpverleningsinstanties een convenant voor een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld. In dit convenant zijn onder meer afspraken gemaakt over het opzetten van een Regionaal Hulpverleningsteam en een Regionaal Meldpunt voor huiselijk geweld. De stuurgroep maakt op korte termijn een streefdatum bekend waarop het Regionale Meldpunt wordt geopend. Uiteraard kunnen slachtoffers van huiselijk geweld nog steeds via de reguliere kanalen (politie en hulpverlening) terecht met hulpvragen.

Deel: ' Start Pleger hulpverlening in district Alblasserwaard/Vijfheerenlanden '
Lees ook