Provincie Overijssel

Zwolle, 1 juni 1999

Provincie ondersteunt project met f. 100.000,--

PROJECT "GENOEG GEZETEN" VAN START

In het provinciehuis te Zwolle is vandaag het startsein gegeven voor het project "Genoeg Gezeten". Doel van het project is om in de komende drie jaar 75 ex-gestraften aan betaald werk te helpen. Het project ‘Genoeg gezeten" is een initiatief van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing IJsselland. In dit platform wordt samengewerkt door het Openbaar Ministerie, de Reclassering, de Arbeidsvoorziening, ASV Diensten, de gemeente Zwolle, de stichting Veiligheidszorg IJsselland. Het platform staat onder voorzitterschap van de Overijssels Commissaris van de Koningin, mr. J.A.M. Hendrikx. Vertegenwoordigers van de partijen die samenwerken in het platform hebben vanmiddag een intentieverklaring getekend. Het is de eerste keer dat overheid en bedrijfsleven samen initiatieven ontwikkelen om ex-gestraften weer aan het werk te krijgen. Het gaat om een "pilotproject". Indien het project tot resultaat leidt, worden mogelijk ook in andere delen van het land soortgelijke initiatieven ontwikkeld.

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing IJsselland is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven en richt zich op de beheersing van criminaliteit, vanuit de visie dat het voorkomen en bestrijden van criminaliteit niet alleen een zaak is van de overheid, politie en justitie, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderwerpen die aan de orde komen in platform zijn onder meer het tegengaan van uitgaansgeweld en de collectieve beveiliging van bedrijfsterreinen. Met het project "Genoeg Gezeten" beoogt het platform in drie jaar 75 ex-gestraften die geen regulier werk hebben te begeleiden naar betaald werk. De begeleiding omvat een totaal pakket van vorming, opleiding en training. Betrokken partijen hebben vandaag afgesproken om ook de eigen netwerken te benutten om de beoogde doelstelling te realiseren.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben vandaag besloten om het initiatief van het platform te ondersteunen met een subsidie van f.
100.000,--.

Deel: ' Start project "Genoeg Gezeten" ex-gestraften Overijssel '
Lees ook