Gemeente Leiden

Verwijderen illegaal plakwerk startschot project 'Kijk op het Centrum'

Op woensdag 5 september wordt om 16:00 uur op de Lammermarkt (tegenover In Casa) het startschot gegeven voor het project 'Kijk op het Centrum'. De wethouders J. Laurier (Wijkbeheer) en R. van der Sande (wijkwethouder en Integraal Veiligheidsbeleid) zullen dan samen met een schoonmaakploeg van DZB Leiden het afvaleiland ontdoen van illegaal plakwerk.

Vanaf september wordt het Leidse centrum dankzij een gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en de Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) extra onder handen genomen. Gezamenlijk zorgen zij voor meer toezicht maar ook voor meer controle en handhaving. Het project 'Kijk op het Centrum' maakt deel uit van de projectenreeks 'Kijk op de Wijk', uitgevoerd in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente. Doel van deze projecten, die in 1997 van start gingen, is het verbeteren van de veiligheid, de kwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte in Leiden.

Gedurende zes maanden wordt aan de volgende speerpunten gewerkt: illegaal plakwerk, graffiti, vuil in de grachten, zakkenrollen, fietswrakken en fout geparkeerde fietsen en zwerfvuil rond containers. Tijdens de gehele projectperiode vindt in het centrum extra controle en onderhoud plaats, waarbij intensief wordt samengewerkt tussen gemeente, politie en LWO. Het project loopt van september 2001 t/m februari 2002.

'Kijk op het Centrum' is een stap op weg naar een schoon en veilig centrum, waar het goed wonen en werken is.

Deel: ' Start project 'Kijk op het Centrum' gemeente Leiden '
Lees ook