Gemeente Zwolle


Start project Veelplegers


Datum uitgave: 25-02-2003

Onderwerp: zorg

Aanpak criminaliteit

Op maandag 17 februari 2003 hebben vertegenwoordigers van de gemeenten Zwolle en Deventer, het Openbaar Ministerie Zwolle/Lelystad, de Reclassering Nederland ressort Arnhem en de politie IJsselland de aftrap gegeven voor het integrale project 'Veelplegers'. Doel van dit project is om het aantal mensen dat veelvuldig bij criminele activiteiten betrokken is in de twee grote steden binnen de politieregio met 20% te verminderen.

De veelpleger laat zich kenmerken door een bepaalde hardnekkigheid. Deze personen worden vaak opgepakt en gaan na detentie door met criminele activiteiten. Binnen de regio IJsselland werden in het jaar 2001 144 personen als veelpleger beschouwd. Hiervan zijn er 34 uit Zwolle (bijna 25%) en 43 uit Deventer (bijna 30%) afkomstig. De analyse, die begin 2003 is uitgevoerd, geeft het volgende beeld: 269 personen kunnen als veelpleger worden aangemerkt. Van deze veelplegers wonen er 89 in Deventer en 88 in Zwolle.

Aanpak
Centraal bij dit plan is een persoonsgerichte aanpak, waarbij afstemming plaatsvindt tussen openbaar ministerie, politie en reclassering. Zij vormen de "kerngroep". Er wordt een procesbeschrijving gemaakt om de veelplegers aan te pakken binnen deze groep van organisaties: wie doet wat en wanneer. Daarnaast concentreert de aanpak zich tot het zo snel mogelijk oppakken van verdachten. Waarna deze daders met voorrang worden behandeld bij het Openbaar Ministerie en vervolgens wordt geprobeerd de veelpleger zo lang mogelijk op te sluiten.

Innovatief
Alleen met het opsluiten van mensen is de gemeenschap niet gebaat. Daarom is afgesproken dat iedere partner twee vernieuwende methodieken gaat toepassen om te voorkomen dat veelplegers in oude patronen terugvallen. Als voorbeeld is genoemd een zorgboerderij, waarbij het voorkomen van terugval gecombineerd wordt met aspecten van opvoeding. Dit wordt nader uitgewerkt. Aan het eind van 2003 wordt het project Veelplegers geëvalueerd.

Externe instanties:
Politie IJsselland

Bron: afdeling communicatie Datum van 21-02-2003 tot 06-03-2003

Deel: ' Start project Veelplegers in Zwolle '
Lees ook