Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 17 juli 2002

Vanaf maandag 22 juli
START RECONSTRUCTIE DE VLIER

Maandag 22 juli aanstaande start de reconstructie van de Vlier. De werkzaamheden omvatten reling van de riolering en het vervangen van de klinkerverharding door asfalt. De reconstructie is opgedeeld in drie fasen.

In de periode van 22 juli tot en met 2 augustus wordt de oude klinkerverharding opgebroken en worden de asfaltonderlagen aangebracht. Van 5 tot 9 augustus wordt het hoofdriool van de Vlier gerelined. Dat betekent dat het bestaande riool waterdicht wordt gemaakt door er een kunstof kous in te trekken. Nadat de kunstof kous is aangebracht, worden de kolk- en huisaansluitingen open geboord.

Van 12 tot en met 30 augustus (na de bouwvakantie) worden de inritten en de strook tussen de perceelsgrens en de asfaltrijbaan dicht gelegd met betonstraatstenen. Vervolgens wordt op een nog nader te bepalen zondag in september de asfaltdeklaag aangebracht, waarna de reconstructie gereed is.

BEREIKBAARHEID
Tijdens de werkzaamheden worden de percelen bereikbaar gehouden voor bestemmingsverkeer. De Vlier is alleen op donderdag 1 augustus, als de asfaltonderlagen worden aangebracht, afgesloten voor al het verkeer van 07.00 uur tot 17.00 uur.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. van Dijk van de afdeling Gemeentewerken. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 2893971.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start reconstructie de Vlier, Geldrop '
Lees ook