Provincie Gelderland


Provinciale weg in Stroe wordt gereconstrueerd

19 februari 1999

Nr. 99-060

Op 22 februari begint de reconstructie van de provinciale weg N 800, de Wolweg, in Stroe. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 1 april a.s. Het doorgaand verkeer door Stroe wordt gestremd of afgesloten en omgeleid met behulp van omleidingsborden. Bestemmingsverkeer kan gebruik maken van tijdelijke voorzieningen.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van drempels en fietsstroken, het verbreden van het trottoir en het opnieuw asfalteren van het wegdek. Ook wordt de riolering vervangen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer P. Geelhoed, tel. 06-513 263 19, e-mail p.geelhoed@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Kelderman, tel. (026) 359 90 06, e-mail h.kelderman@prv.gelderland.nl

Deel: ' Start reconstructie provinciale weg in Stroe '
Lees ook