Gemeente Heusden


Start restauratie inundatiesluis Hedikhuizen

Dinsdag 16 juli om vier uur s middags plaatsen dijkgraaf L. van den Berg van waterschap De Maaskant en wethouders A. van den Hoven en J. Klijs van de gemeente Heusden de eerste dekzerk bij de voormalige inundatiesluis Hedikhuizen. Hiermee markeren ze de start van de restauratie van dit historische monument.

De sluis bij Hedikhuizen is oorspronkelijk gebouwd in 1862 als onderdeel van de Zuid-Nederlandse waterlinie. Hiermee kon een groot gebied onder water gezet worden bij vijandelijke invasies. Later maakte de sluis met de stelling Heusden deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze linie die van Heusden tot Naarden liep is met haar landschappelijke waarden en de daarin gelegen kunstwerken van grote geschiedkundige waarde. Het rijk zal hem dan ook voordragen voor plaatsing op de wereld erfgoedlijst van de Unesco.

De enorme gemetselde sluis bestaat uit een drietal smalle kokers en is integraal in de dijk verwerkt. Op dezelfde plaats in deze dijk was in de 16e eeuw reeds een werk aanwezig dat diende voor het inunderen van dit gebied als onderdeel van de Zuid-Nederlandse waterlinie. Het naast gelegen fort Hedikhuizen is gebouwd ter bescherming van deze inundatiesluis. Het fort en sluis zijn in 1952 als vestingwerk opgeheven. Hierna is het onderhoud van de sluis verwaarloosd. Nu hebben gemeente en waterschap de handen ineengeslagen om het monument voor de toekomst te behouden. De restauratie is mede mogelijk geworden met een subsidie van 198.000,- euro van de EU. Monumentenzorg betaalt 115.000,- euro mee en de gemeente Heusden en waterschap De Maaskant elk 63.000,- euro.

De restauratie wordt uitgevoerd door Nico de Bont uit Nieuwkuijk. Na herstel van de losse onderdelen wordt het gehele gebouw geïnjecteerd met een traskalkinjectie. Hiermee worden allen eventueel nog aanwezige ruimten geheel gevuld en wordt de indringing van regenwater voorkomen.

Deel: ' Start restauratie inundatiesluis Hedikhuizen '
Lees ook