Gemeente Haarlem

Start uitvoering restauratie toren Grote of St. Bavokerk

Dinsdag 24 augustus gaat de toren van de Grote of St. Bavokerk in de steigers. De komende drie jaar wordt de toren gerestaureerd. De restauratie is nodig omdat het lood op de houten balken van de toren lekt en is aangetast door het weer. Het eikenhout op sommige plaatsen door lekkages in slechte staat.

Op 10 december 1997 aanvaardde de gemeenteraad een anonieme schenking van ¦ 1 ½ miljoen voor de restauratie van de kruistoren van de Grote of St. Bavokerk. Zo kan nog deze eeuw een start worden gemaakt met de restauratie van de kruistoren. De restauratie kost ongeveer f 5,4 miljoen. De gemeenteraad besloot op 2 september 1998 dit bedrag beschikbaar te stellen.

Restauratie

Door de anonieme schenker is ondermeer bepaald dat de restauratie uiterlijk 1 september 1999 moet starten. Op dinsdag 24 augustus start het plaatsen van een steiger en een personen/goederenlift. De steigers zullen aan de noordzijde van het kerkgebouw bij het zijschip aan de Riviervismarkt worden opgebouwd. De ui op de toren zal half oktober 1999 in de steigers staan. Dan kan de restauratie beginnen. De loodbekleding wordt verwijderd en vervangen. Aangetast houtwerk wordt vernieuwd.

In september plaatst de aannemer een container bovenop de Vishal. Deze keet staat op een stalen constructie. De keet is de was-, kleed- en schaftgelegenheid van de restaurateurs.

Het restauratie-project duurt ongeveer 3 jaar en wordt uitgevoerd door Loodgieters- combinatie Beck/v.d. Kroef v.o.f. uit Amsterdam. Zij zijn een van de weinige specialisten in Nederland die dit soort grote restauraties uitvoeren.

De restaurateurs proberen om voor de start van de Floriade in april 2002 de toren geheel gerestaureerd weer uit de steigers te hebben.

19 augustus 1999

Deel: ' Start restauratie toren Grote of St. Bavokerk Haarlem '
Lees ook