Syntens

Groningen, maandag 1 oktober

Gedeputeerde Boertjens geeft startschot revitalisering bedrijventerreinen

Groninger gedeputeerde Joop Boertjens (economische zaken) geeft op vrijdag 5 oktober het startschot voor het project Revitalisering Duurzame Bedrijventerreinen. Dit project is één van de vijf onderdelen van Duurzaam Groningen. Het project richt zich op acht bedrijventerreinen, verspreid over de provincie Groningen. Ondernemers op die terreinen worden onder andere gestimuleerd om door samenwerking verschillende voordelen te behalen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren of samen energie of water in te kopen of afval af te voeren. Daarbij probeert de Provincie zo efficiënt en effectief mogelijk om te gaan met beschikbare ruimte. Dat heet ook wel intensief ruimtegebruik. Tijdens de startmanifestatie neemt gedeputeerde Boertjens het door milieuadviesbureau KNN opgestelde boekje 'streefbeelden voor duurzame bedrijventerreinen' in ontvangst.

Revitalisering Duurzame Bedrijventerreinen maakt onderdeel uit van het project Duurzaam Groningen, dat op 22 maart 2000 is gelanceerd. De rode draad van het project Duurzaam Groningen is het versterken van de economische positie van het midden- en kleinbedrijf in de provincie Groningen, zonder daarbij het milieu extra te belasten. Ongeveer 300 ondernemingen worden in dit project begeleid en ondersteund op het gebied van milieuzorg, preventie, gebiedsgerichte aanpak (duurzame bedrijventerreinen en Integraal Ketenbeheer), informatie- en communicatietechnologie en duurzaam ondernemen. Dit laatste project is in het voorjaar 2000 door TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCN) in uitvoering genomen. Duurzaam Groningen is een samenwerkingsproject van de Provincie Groningen, Syntens, alle Groningse gemeenten, Kamer van Koophandel, VNO/NCW Groningen, MKB-noord, Rabobank, Essent Duurzaam en TCN.

Deel: ' Start revitalisering bedrijventerreinen Groningen '
Lees ook