Gemeente Apeldoorn


Sanering Bloemheuvellaan
Wethouder Bolhuis geeft op 24 november om 13.00 uur het officiële startsein voor het laatste deel van de lang verwachte sanering van de Bloemheuvellaan.

In verband met woningbouwplannen op de locatie Bloemheuvellaan is in 1991 voor de eerste keer bodemonderzoek verricht. De locatie Bloemheuvellaan ligt opgesloten tussen de Bloemheuvellaan, Morellenlaan, Perenlaan en Aalbessenlaan. Een groot deel van het terrein bleek ernstig verontreinigd te zijn en moest worden gesaneerd, voordat men met woningbouw kon beginnen. Omdat de saneringskosten voor de hele locatie erg hoog waren is het terrein in delen gesaneerd.

Bijzondere samenwerking
Deze maand gaat de sanering van het laatste deel van start. Het gaat om het nu nog braakliggende middenterrein en een aantal aangrenzende tuinen. Het bijzondere in de aanpak van deze locatie is dat de financiering plaatsvindt door de Veluwse Bouw Onderneming in samenwerking met de gemeente en provincie. Deze creatieve samenwerkingsconstructie maakt het mogelijk dat (financieel) moeilijk haalbare locaties sneller kunnen worden aangepakt. Alle deelnemende partijen hebben nu immers een belang bij de sanering gekregen. Zonder deze samenwerking had de sanering van de Bloemheuvellaan waarschijnlijk nog lang op zich moeten laten wachten.

Sanering
Voorafgaand aan de voorbereidingen voor de sanering heeft de gemeente met de wijkraad een aantal bewonersavonden georganiseerd, om een zo volledig mogelijk beeld van de saneringsaanpak te geven. Vervolgens zijn met individuele bewoners afspraken gemaakt over de aanpak van de sanering en de herinrichtingskosten van tuinen. Na het afgraven van de verontreinigde grond gaat de sterk verontreinigde grond naar een grondreinigingsbedrijf. Voor de vrijkomende licht verontreinigde grond wordt een hergebruiklocatie gezocht (bijvoorbeeld een geluidswal).
Op het middenterrein van de locatie Bloemheuvellaan staan twee monumentale bomen. De graafwerkzaamheden rondom deze bomen worden door een bomendeskundige begeleid. Ook probeert men de paardenkastanje aan de Morellenlaan te sparen. Het is duidelijk dat dit, gelet op de verontreinigingssituatie, een heel lastige opgave wordt.

Verwacht wordt dat de sanering in januari 2000 is voltooid. De tuinen worden dan opnieuw aangelegd en de eventueel gesloopte schuren worden hergebouwd. Na de sanering gaat, conform het geldend bestemmingsplan, de woningbouw op het middenterrein van start. Een oude saneringslocatie krijgt hiermee een nieuwe bestemming.

Startsein
Met het startsein van Wethouder Bolhuis op 24 november om 13.00 uur in een tent op de locatie Bloemheuvellaan gaat het laatste deel van de sanering officieel van start.
U bent uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Start sanering Bloemheuvellaan Apeldoorn '
Lees ook