Provincie Groningen


Groningen, 9 februari 1999 Persbericht nr. 30

Nieuw initiatief: steunpunt monumentenzorg

Vrijdag 12 februari startsein in monumentale boerderij

Op 12 februari 1999 zal om 10.30 uur het Steunpunt Monumentenzorg Groningen op feestelijke wijze van start gaan. Plaats van handeling is de historische boerderij 'Het Ruigezand' van de familie D. Gardeniers in Lauwerszijl. Met het ondertekenen van een convenant zullen Fons Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en Mirjam de Meijer, gedeputeerde voor cultuur het startsein voor het steunpunt geven. Beiden zullen vervolgens 's middags de opening van de borg Piloersema bijwonen. Initiatiefnemers van het Steunpunt zijn de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Provincie Groningen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, afdeling Groningen en Libau, welstands- en monumentenzorg.

Het Steunpunt Monumentenzorg Groningen is onafhankelijk binnen het monumenten-veld. Men kan er terecht met vragen over regelingen en subsidies op het gebied van monumentenzorg. Daarnaast stelt het steunpunt zich ten doel de uitvoering van de monumentenzorg te stroomlijnen. Het nieuwe Steunpunt richt zich op particuliere eigenaren van monumenten, ambtenaren van gemeenten, provincie en rijk, monumentenstichtingen, aannemers en overige geïnteresseerden. Iedereen kan op werkdagen met vragen over monumentenzorg terecht bij het steunpunt via Libau, Hoge der A 5 te Groningen, telefoon: 050-3126545. Het Steunpunt wil ook coördinerende initiatieven ontplooien, zonder daarbij te treden op het terrein van de convenantpartners. Een voorbeeld van zo'n initiatief is het stimuleren van de restauratie van monumentale boerderijen. Het Steunpunt wordt de komende twee jaar gefinancierd door het Rijk, Provincie en Libau. Daarna wordt op basis van de resultaten en ervaringen besloten of en hoe verder gegaan zal worden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Start Steunpunt Monumentenzorg Groningen '
Lees ook