Persbericht

Campagne 1999: Neem uw aandeel in de toekomst

WNF-campagne 1999:
NEEM UW AANDEEL IN DE TOEKOMST, INVESTEER IN RIJKDOM VAN DE NATUUR

Op 1 januari a.s. start het Wereld Natuur Fonds (WNF) met de uitgifte van WNF-NatuurAandelen. Het gaat om een symbolisch, niet verhandelbaar aandeel dat onderdeel vormt van de nieuwe WNF campagne 'Neem uw aandeel in de toekomst, investeer in de rijkdom van de natuur'. Voor 50 gulden kan een ieder een aandeel nemen in de toekomst. Het rendement is niet in geld uit te drukken; het is de natuur die profiteert. De uitgifte van deze symbolische niet verhandelbare WNF-NatuurAandelen vindt plaats tijdens het speciale WNF-programma 'Nog 365 dagen...' dat de TROS op 1 januari om 20.30 uur uitzendt.

Het einde van deze eeuw nadert. De wereld om ons heen is op tal van fronten hevig in beweging. Financiële markten zijn in beroering. Veel mensen maken zich daar terecht druk om. Over het milieu maakt de Nederlander zich minder zorgen, zo blijkt uit een recent CBS-onderzoek. In alle drukte lijkt de mens vaak te vergeten dat de samenleving van vandaag sterk afhankelijk is van de aarde waarop we leven. Met die aarde gaat het niet goed; in de afgelopen 25 jaar is meer dan 30 van de natuurlijke rijkdommen verloren gegaan. Het Wereld Natuur Fonds wil daarom het Nederlandse publiek mobiliseren om juist nu, in dit laatste jaar van deze eeuw, een extra inspanning te leveren. De mensen hebben met elkaar veel uit de aarde gehaald; het wordt tijd om de 365 laatste dagen van deze eeuw die aarde iets terug te geven.

Daarom geeft het WNF in 1999 NatuurAandelen uit; symbolische, niet-verhandelbare aandelen die geen financieel dividend opleveren en niet in waarde zullen stijgen of dalen. Het rendement is een leefbare toekomst; het is de natuur die profiteert. Door 50 gulden over te maken op giro 75 ten name van WNF te Zeist, kan een ieder een aandeel leveren aan het behoud van vier natuurgebieden van wereldbelang. Iedere houder van een WNF-NatuurAandeel ontvangt een certificaat en informatie over de vier natuurbeschermingsprojecten die met deze financiële steun kunnen worden uitgevoerd. Gedurende het jaar 1999 zullen de certificaathouders via nieuwsbrieven informatie krijgen over de vorderingen in de vier projecten.

In de WNF-campagne 'Neem uw aandeel in de toekomst, investeer in de rijkdom van de natuur' staan vier uiterst waardevolle en onmisbare natuurgebieden centraal. Met de opbrengst uit de WNF-NatuurAandelen kunnen vier gemotiveerde en gedreven WNF-veldwerkers concrete resultaten boeken in cruciale natuurbeschermingsprojecten. Bescherming van het grootste wetland ter wereld, de Pantanal in Brazilië, is waar Bernadette Ribas Lange zich namens het WNF voor inzet. Ketut Saraja Putra maakt zich sterk voor de toekomst van de zeeschildpad op Bali. In samenwerking met lokale mensen bewaakt hij de legstranden om te voorkomen dat de schildpadden eindigen in de schildpadsoep. WWF-man Peter Prokosch uit het Noordpoolgebied kan met geld van de WNF-NatuurAandelen de kwetsbare Noordpoolzee beschermen. Extra inspanningen zijn nodig om klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect, overbevissing en de jacht op walvissen, tegen te gaan.
Investeren in een WNF-NatuurAandeel betekent ook steun voor Leonardo Usungo, die voor het WNF in Kameroen actief is. In het hart van Afrika behoedt hij de bossen voor kettingzagen en bulldozers. Samen met bosbewoners zoekt hij naar mogelijkheden voor duurzaam bosgebruik, bijvoorbeeld door geld te verdienen met de verkoop van noten, rotan en medicinale planten. Bij houtkapmaatschappijen dringt het WNF bovendien aan op verantwoord bosbeheer volgens de internationaal erkende criteria van FSC (Forest Stewardship Council).

Op aanvraag beschikbaar: campagnemateriaal + beeldmateriaal

Deel: ' Start uitgifte WNF-NatuurAandelen '
Lees ook