Gemeente Smallingerland

Start uitvoeringswerkzaamheden Drachtstervaart (2-10-01)

Op 1 oktober 2001 is een begin gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden voor het Drachtstervaartproject. Het betreft de aanleg van de nieuwe woonschepenhaven en het woongebied Archipel (locatie voormalig Fries Paardencentrum e.o.). Vragen hierover kunnen worden gesteld aan de gemeentelijke projectleiders Hans la Faille (e-mail H.la.Faille@smallingerland.nl of tel 581232) of Frits Dijkstra (Fr.Dijkstra@smallingerland.nl of tel: 581256).

Binnenkort zal in de omgeving van het projectgebied een nieuwsbrief worden verspreid waarin nader wordt ingegaan op de stand van zaken en de uitvoering van het werk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start uitvoeringswerkzaamheden Drachtstervaart '
Lees ook