Provincie Groningen

Groningen, 7 maart 2000 Persbericht nr. 35

Uitnodiging aan de pers

Start van unieke databank met bodemgegevens

Woensdag 8 maart wordt in de Statenzaal van het Provinciehuis op een ludieke manier het startsein gegeven voor een unieke databank in Nederland. In deze databank worden de bodemgegevens verzameld van de hele provincie. De Provincie en de Groninger gemeenten hebben de afgelopen twee jaar gewerkt aan de realisering van de databank. Na het officiële startsein wordt er een thema-ochtend georganiseerd. Tijdens deze thema-ochtend wordt een toelichting gegeven op het project en worden de mogelijkheden gepresenteerd die deze nieuwe manier van informatie opslaan biedt.

Programma

9.30 uur Gedeputeerde Musschenga houdt korte speech en geeft officiële startsein

10.00 uur 1 loket voor bodemzaken, spreker: wethouder Wachtmeester van de gemeente Bellingwedde

10.30 uur Start pilot grondbank door wethouder Verbeek van de gemeente Haren

10.40 uur Pauze

11.00 uur Praktijkvoorbeelden door gemeentelijk ambtenaren
11.45 uur Forum bestaande uit de sprekers, gelegenheid tot discussie
12.15 uur Afsluiting

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wim Trip, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 -
3164129

Deel: ' Start unieke databank met bodemgegevens '
Lees ook