Provincie Friesland

Persberichten

Provincie en Boarnsterhim gestart met aanbesteding bouw Tútzebrêge

De provincie Fryslân en de gemeente Boarnsterhim zijn begonnen met de aanbesteding voor de bouw van de Tútzebrege. De brug maakt deel uit van de vaarverbinding Leeuwarden - Wergea - Grou en past in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Boarnsterhim en ligt in de zogeheten staandemastroute. In verband hiermee moet de brug, om doorvaart van meer en grotere schepen niet te belemmeren, worden verbreed en geschikt gemaakt voor bediening op afstand. Tegen het bestemmingspan buitengebied van Boarnsterhim is onder meer door eigenaren van woonarken in de Wergeasterfeart bezwaar aangetekend. Zij vonden de procedure van de totstandkoming van het bestemmingsplan buitengebied van Boarnsterhim gebrekkig en dus niet rechtmatig. Bovendien vrezen zij overlast van het toenemende scheepvaartverkeer langs hun woonarken. Op grond van deze bezwaren vroegen zij de Raad van State een schorsing toe te wijzen voor de uitvoering van het bestemmingsplan .
De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan en het verzoek tot schorsing afgewezen. Dit betekent dat de provincie en de gemeente Boarnsterhim voor het einde van het jaar de aanbesteding voor de bouw van de brug kunnen afronden. Dit is nodig om nog in aanmerking te komen voor de circa twee miljoen Europese subsidie die voor dit project is toegezegd. Eind december loopt de termijn af waarin gebruik gemaakt kan worden van deze subsidie.

Nummer: 188
Datum: 27-10 1999

Deel: ' Start van aanbesteding bouw Tútzebrêge '
Lees ook