NED. BRANDWONDEN STICHTING

uitnodiging

Beverwijk, 4 oktober 2001

UITNODIGING PERSCONFERENTIE
VRIJDAG 5 OKTOBER - 13.30 uur
te ARNHEM

Geachte redactie,

Hierbij nodigen wij u uit voor de persconferentie van de Nederlandse Brandwonden Stichting in zake de start van een nieuwe campagne voor extra nazorg aan brandwondenslachtoffers.

Plaats: Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, Kemperbergerweg 783, te Arnhem
Tijdstip: 13.30 uur (inloop met gelegenheid tot lunch vanaf 13.00 uur).

De Nederlandse Brandwonden Stichting gaat een andere koers varen en wil pers en publiek hiervan op de hoogte stellen door middel van deze persconferentie. Het beleid van de Stichting zal zich meer dan voorheen gaan richten op de nazorg van brandwondenslachtoffers. In het bijgaande persbericht treft u hierover reeds enige informatie aan. Meer uitgebreide informatie zal u ter hand gesteld worden op de persbijeenkomst zelf.

De persconferentie sluit aan op de persbijeenkomst in zake de opening van de Brandpreventieweek die in de ochtend (vanaf 9.00 u.) in hetzelfde gebouw gehouden wordt.

Programma
De noodzaak van goede nazorg en opvoeding van het publiek door Ronnie Geurts, slachtoffers van de Herculesramp, pr-medewerker van de Luchtmachtkapel
Achtergrond en overzicht van de verschillende nazorgprojecten Drs. H. Zoete, hoofd afdeling voorlichting
Training sociale vaardigheden voor brandwondenslachtoffers Drs A. Aler, psychotherapeute
Zelfhulpboeken helpen bij herwinnen van zelfrespect brandwondenslachtoffers
Drs. N. van Loey, psychologe
Begeleiding van jonge brandwondenslachtoffers bij de terugkeer naar school en 'vakantieprojecten' door
Mw. K.C. van der Sijde, brandwondenverpleegkundige/pr-medewerker. Gespreksgroepen en informatie- en contactdagen voor brandwondenslachtoffers
Drs. E. de Louwere, stafmedewerkers voorlichting

Het programma zal ongeveer een 45 minuten in beslag nemen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het houden van interviews met de sprekers.

Aanvullende informatie over de projecten is vanaf vrijdag 5 oktober tevens te vinden op onze webpagina via www.brandwonden.nl

Met vriendelijke groet,

Cocky van der Sijde
PR-medewerker
(0251) 27 55 55 / 06- 53 121 339
cvandersijde@brandwonden.nl


04 okt 01 10:07

Deel: ' Start van campagne voor nazorg aan brandwondenslachtoffers '
Lees ook