European Commission

IP/02/1082

Brussel, 17 Juli 2002

Start van nieuw ruimtevaartnetwerk goed nieuws voor kleine bedrijven

De start van Europa's eerste netwerk van ruimtevaartincubatoren, ESINET, is vandaag door de Commissie verwelkomd. De aanzet tot ESINET is gegeven in de overeenkomst tussen de EU en ESA (Europees Ruimteagentschap). Het initiatief komt voort uit een door de Commissie in het vierde kaderprogramma voor onderzoek (1994-1998) gefinancierd proefproject. In het bestek van het zesde kaderprogramma voor onderzoek (2002-2006) zal de Commissie 1,075 miljard uittrekken voor het ruimtevaartonderzoek en beleid en om soortgelijke initiatieven stimuleren. Vertegenwoordigers van incubatoren uit België, Bulgarije, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Zweden, het VK en de Oekraïne hebben deelgenomen aan de door de Commissie gefinancierde oprichtingsbijeenkomst in Brussel. Met 33.000 werknemers en een jaaromzet van 5,5 miljard biedt de ruimtevaartsector het MKB, de motor van de innovatie in de Europese ruimtevaart, enorme mogelijkheden. De deelnemers konden zien hoe technologie en deskundigheid het best kunnen worden overgedragen van de ruimtevaartsector naar andere sectoren, waarbij nieuwe en rendabele MKB's in Europa worden gecreëerd en wordt bijgedragen tot het concurrentievermogen van Europa op het wereldtoneel.

EU-commissaris voor onderzoek, Philippe Busquin, zei: "Dit is goed nieuws voor kleine bedrijven in de ruimtevaartsector. Het MKB in Europa verkeert in een unieke positie om innovatieve onderzoekideeën te vertalen in succesvolle commerciële producten. Het is ook een bron van nieuwe ontdekkingen en toepassingen die gevolgen hebben in ons dagelijks leven, zoals bij vervoer, telecommunicatie en gezondheidszorg. Netwerkinitiatieven zoals ESINET maken deel uit van onze pogingen om een kritische massa van wetenschappelijke en technische deskundigheid op EU-niveau tot stand te brengen, zodat een echte Europese Onderzoekruimte kan worden gevormd. Voor kleinere bedrijven is in deze sector een belangrijke taak weggelegd".

Het European Space Incubator Network (ESINET) zal een concreet platform bieden voor deze overdracht van kennis en technologie. Het doel van ESINET is contacten te leggen tussen nationale en regionale ruimtevaartincubatoren in alle EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten. Als katalysator van het bedrijfsleven zal ESINET zelf ook de oprichting van nieuwe bedrijven stimuleren. Het biedt starters uitgebreide en geïntegreerde ondersteuning, waaronder startkapitaal voor een vaste periode, kantoorfaciliteiten, adviesdiensten en managementadviezen.

De ruimtevaart is een strategische prioriteit binnen het zesde kaderprogramma voor onderzoek (KP6) van de EU. Met een totaalbudget van 17,5 miljard is KP6 het belangrijkste instrument voor de financiering van het onderzoek in EU-verband. Het draagt bij tot de realisatie van de Europese Onderzoekruimte, een echte interne markt voor wetenschap en kennis. Het Europese satellietnavigatiesysteem (Galileo) en het satellietsysteem Wereldwijde Monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) zijn de twee pijlers waarop deze nieuwe benadering steunt.

Maar KP6 biedt ook meer steun voor kleinschaliger initiatieven in de ruimtevaartsector door het MKB een grotere rol toe te bedelen bij de ontwikkeling van ruimtevaarttoepassingen en producten.

De ruimtevaartindustrie vormt een waardevol proefbed voor het MKB in Europa. Via netwerken van kleine bedrijven en sub-contractanten wordt nieuwe ruimtevaarttechnologie overgedragen naar andere industriële sectoren. Startende en spin-off bedrijven zijn dikwijls het resultaat van een kruisbestuiving. Toch blijft het aantal echt innovatieve MKB's in vergelijking met andere sectoren van de industrie laag en is de overdracht van technologie nog gering. Onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van de ruimtevaart zijn verhoudingsgewijs duur en het MKB vindt niet gemakkelijk geschikte financieringsmogelijkheden. ESINET moet bedrijven helpen een oplossing voor deze problemen te vinden.

Nadere informatie over het EU-ruimtevaartbeleid is te vinden op:

http://europa.eu.int/comm/space/index_en.html

Meer informatie over de activiteiten van de Europese Commissie en ESA op ruimtevaargebied kan worden aangetroffen in COM(2001) 718 def., Op weg naar een Europees ruimtevaartbeleid:

http://www.iglortd.org/members/swisscore/Policy%20docs/space_communica tion_en.pdf

Deel: ' Start van nieuw ruimtevaartnetwerk goed nieuws voor kleine bedrijven '
Lees ook