Gemeente Lisse


Start vervanging riolering 3e Poellaan etc.

Op maandag 13 augustus a.s. begint aannemingsbedrijf Vessies & Zn B.V. met de riolerings- en constructiewerkzaamheden in de 3e Poellaan, Vinkenlaan, Lijsterlaan en Elbalaan. Door omstandigheden kon de aangekondigde aanvang van de werkzaamheden in mei niet doorgaan.

Er wordt gestart nabij de kruising 3e Poellaan/Lijsterlaan. De werkzaamheden nemen naar verwachting zo´n 12 weken in beslag. Gedurende deze periode wordt steeds een gedeelte van één van deze straten afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt middels borden omgeleid. De omwonenden en het verkeer zullen te maken krijgen met overlast. Zo kan er niet geparkeerd worden in een straat die is afgesloten. Ondanks de parkeerdruk moet dan dus elders een parkeerplek worden gevonden. Wij proberen de overlast tot het minimum beperken maar vragen uw begrip voor de situatie.

Wat gaat er gebeuren?

Naast het vervangen van de riolering en het herbestraten staan er nog een aantal dingen te gebeuren. Op de kruising van de Vinkenlaan en de Lijsterlaan wordt een verkeersremmende maatregel in de vorm van een zogenaamde punaise aangebracht. De wegversmallingen in de 3e Poellaan blijven gehandhaafd. Verder worden in de 3e Poellaan de bomen verwijderd. De bomen in de andere drie straten blijven staan. Tenslotte vervangen wij de openbare verlichting in de Vinkenlaan en Lijsterlaan door nieuwe lichtmasten met een hoogte van 3,5 meter.
Ook na de constuctiewerkzaamheden blijft de maximumsnelheid in alle straten 30 km/h. Ze zijn in het kader van het project Duurzaam Veilig onlangs immers ingericht als verblijfsgebied.

Deel: ' Start vervanging riolering 3e Poellaan gemeente Lisse '
Lees ook