Federatie van Ouderverenigingen

Project Rugzak

29 augustus 2001

Voorlichting over rugzak van start

Er zit weer schot in de wetgeving rond de leerlinggebonden financiering (lgf). Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe wetgeving in augustus 2002 van start gaan. Goede informatie over de wetgeving en de mogelijkheden is dan natuurlijk wel noodzakelijk. Daarom is in mei het project Oudervoorlichting en ondersteuning lgf van start gegaan.

Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs en is een samenwerkingsverband van de CG-Raad en de FvO. Er wordt een breed pakket aan voorlichtingsactiviteiten ontwikkeld voor ouders en andere belangstellenden (leerkrachten, intermediairs). Na de invoering van de wetgeving zal de nadruk meer komen te liggen op ondersteuning van ouders.
Het voorlichtingsproject gaat op vrijdag 12 oktober a.s. officieel van start met de werkconferentie Sterker staan met de rugzak. De conferentie wordt geopend door de staatssecretaris van Onderwijs, Karin Adelmund. Op deze dag worden ouders uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe wetgeving. Ook kunnen zij vragen stellen en ervaringen uitwisselen.
Andere voorlichtingsactiviteiten die u binnenkort kunt verwachten zijn de nieuwsbrief Ruggespraak, de website site en de opening van een speciale telefonische lgf-informatielijn.
Ook beginnen we binnen afzienbare tijd met de organisatie van regionale informatiebijeenkomsten voor ouders en andere belangstellenden. Hierover is al contact geweest met de senior-consulenten van de FvO.
Via de FvO-Nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte stellen van de activiteiten van het project.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start voorlichting project leerlinggebonden financiering '
Lees ook