Voedingscentrum
Start voorlichtingscampagne 'Meer weten over veilig eten'
2-2-99

Met de opening van de biotechnologie-site door Staatssecretaris Ybema van het Ministerie van Economische Zaken en de ontvangst van het eerste exemplaar van de folder 'Een etiket heeft u zoveel te vertellen' door Dhr. D. Dotto, vertegenwoordiger van de Europese Commissie ging op 2 februari 1999 de Nederlandse voorlichtingscampagne 'Meer weten over veilig eten', gecoördineerd door het Voedingscentrum, van start.

Het Voedingscentrum coördineert het Nederlands aandeel van de Europese voorlichtingscampagne Food Safety van de Europese Unie. Aanleiding voor deze grootschalige campagne is het resultaat van de Eurobarometer van 1997, een regulier onderzoek vanuit de Europese Unie naar de algemene ontwikkelingen binnen de Europese gemeenschap. Dit onderzoek toont aan dat de consument zich zorgen maakt over de veiligheid van het voedsel.
De campagne heeft als doel de consument inzicht te geven in de voedselveiligheid van voedingsmiddelen in relatie tot de gezondheid. De campagne, die in alle landen van de Europese Unie wordt georganiseerd, is voor Nederland opgedeeld in drie projecten met als aandachtspunten; hygiëne in de privé-huishouding, biotechnologie en etikettering.
Het Voedingscentrum werkt daarbij intensief samen met belangrijke maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de voortbrenging, productie en bereiding, verkoop, consumentenvoorlichting, voorlichting over voeding en voedsel. De campagne loopt door tot in het jaar 2000.

Biotechnologie
Op het gebied van biotechnologie heeft het Voedingscentrum in samenwerking met Stichting Consument & Biotechnologie de internet-site, www.biotechfoodforum.nl, ontwikkeld. Deze site bestaat uit een informatief en een interactief deel. Het informatieve deel verstrekt objectieve informatie over onderwerpen als genetische modificatie, soort producten, de gevolgen voor het milieu en wettelijke regelingen. Thema's voor het interactieve debat zijn: etikettering, duurzame voedselproductie, wereldvoedselproductie, voedingskundige veranderingen bewerkstelligd door genetische modificatie (genetische verrijking), voedselveiligheid en genetische modificatie van landbouwhuisdieren en vis. Doelgroep is het publiek dat ervoor open staat zich een mening te vormen. Het uiteindelijke doel is biotechnologie in de beeldvorming van de consument gewoner te maken. De site, die door het Voedingscentrum onderhouden wordt, biedt tevens toegang tot reeds aanwezige informatie op Internet. Op 3 februari is de internet-site, www.biotechfoodforum.nl (afgekort www.btff.nl) opengesteld.

Etikettering
Ter bevordering van het gebruik van informatie op levensmiddelenverpakkingen is de folder 'Een etiket heeft u zoveel te vertellen' ontwikkeld. Deze dient als naslagwerk voor de consument en geeft inzicht in de betekenis van de informatie op het etiket, zoals E-nummers, houdbaarheidsdatum en voedingswaardedeclaratie. Doel is dat de consument beter in staat is een bewuste keuze te maken bij de aankoop van zijn voeding. Aangezien de consument met name zijn keuze voor producten in supermarkten bepaalt, vindt verspreiding van de folder plaats via supermarkten. De folder ligt per 8 februari in ruim
4000 supermarkten. De consument kan de folder gratis meenemen uit het informatierek of bij de informatiebalie. Vanaf 3 februari staat de folder op de internet-site van het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.org. De actie loopt door tot eind april 1999.

Hygiëne in de privé-huishouding
Door invoering van HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) in alle levensmiddelenbedrijven is een systeem van ketenbeheersing ontwikkeld dat garanties moet bieden voor de voedselveiligheid. De consument als eindverbruiker ontbreekt tot nog toe in deze keten, terwijl naar schatting zeker de helft van het aantal gevallen van voedselvergiftiging samenhangt met fouten bij de bereiding en/of bewaring thuis. Daarom ontwikkelt het Voedingscentrum, samen met andere organisaties, een inhoudelijke richtlijn voor voorlichting gericht op het hygiënisch handelen in de privé-huishouding. Op basis hiervan wordt gewerkt aan het opzetten van een voorlichtingscampagne. Het streven is deze campagne medio 1999 te starten. Het project heeft tot doel gezondheidsrisico's die samenhangen met de gebruikelijke activiteiten in de huishouding gerelateerd aan hygiëne te beperken en richt zich op de Nederlandse huishoudens.

Deel: ' Start voorlichtingscampagne 'Meer weten over veilig eten' '
Lees ook