Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-08-10: Start werkzaamheden Nieuw Waldeck pag.nr.=7981

Op maandag 20 augustus a.s. beginnen de werkzaamheden in Nieuw Waldeck. Deze komen voort uit het wijkplan Nieuw Waldeck, waarin voor een groot aantal locaties verbeteringen zijn voorgesteld. De totale uitvoering van het plan duurt tot ongeveer eind 2001, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Bewoners van Nieuw Waldeck hebben inmiddels een nieuwsbrief ontvangen over de start van de werkzaamheden.
Werkzaamheden
Vanuit het wijkplan zijn acht verschillende projecten, met elk meerdere deelprojecten, verder uitgewerkt. Vanwege het grote aantal werkzaamheden dat hieruit voorkomt, wordt er op verschillende locaties tegelijk in de wijk gewerkt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het verwijderen van verharding en opnieuw straten, kleine herinrichtingen, het verwijderen van groen, rooien van bomen, inzaaien, nieuw aanplanten van groen en bomen en het plaatsen van borden.

Voor nadere informatie (uitsluitend voor de redactie): Dienst Stadsbeheer, Afdeling Voorlichting, Mirjam de Jong, telefoon 353 6487.

last update: 10 augustus 2001 ;pag.: 7981; auteur: 39 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Zoekwoorden:

Deel: ' Start werkzaamheden Nieuw Waldeck in Den Haag '
Lees ook