Gemeente Amersfoort


tems 19 mei 1999

Het grote werk aan de Zevenhuizerstraat gaat beginnen

De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de herriolering en herprofilering van de Zevenhuizerstraat vanaf het kruispunt Kraailand/Esdoornlaan tot en met het kruispunt Pastoor Pieckweg/Ds. Posthumus Meijjesweg. Doel van dit werk is naast het vervangen van de riolering het terugdringen van het sluipverkeer door Hoogland.

Op 25 mei start 'het grote werk'. De nutsbedrijven (gas, water, elektra) gaan als eerste aan de slag met hun leidingen in de straat. Tot begin van het jaar 2000 is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Langs de invalswegen naar Hoogland (Maatweg, Bunschoterstraat en Noordelijke Rondweg) staan borden die de stremming aankondigen. Het lokale verkeer wordt omgeleid afhankelijk van de situatie. Het werk gebeurt in fasen zodat niet het hele jaar dezelfde omleidingen gelden. Via Stadsberichten blijft u op de hoogte van de wijzigingen in de omleidingroutes.

De buslijn naar Hoogland zal zo lang mogelijk haar ronde maken. De lijn naar Nieuwland zal worden omgeleid via de Bieshaarlaan. Als het kruispunt met de Kerklaan open ligt (naar verwachting in augustus), zullen beide buslijnen Hoogland en Nieuwland een alternatieve route volgen. Wij houden u op de hoogte.

Wat gaat er gebeuren
Over de hele lengte van het traject (± 700 meter) komt een nieuw en groter riool. Tussen de Oude Kerklaan en Pastoor Pieckweg wordt, in het verlengde van de riolering, een bergbezinkleiding geplaatst. Deze leiding garandeert een betere afvoer van het regenwater, vooral bij hevige stortbuien. De wateroverlast behoort op deze manier tot de verleden tijd. Verder komen er drie nieuwe kruispunten: met de Pastoor Pieckweg, de Kerklaan en de Esdoornlaan. Deze verhoogde kruispunten verlagen de rijsnelheden en zijn veiliger voor voetgangers en fietsers. De Zevenhuizerstraat krijgt een geheel nieuwe verharding.

Het bestek en de tekeningen kunt u inzien in het wijkcentrum De Neng aan de Engweg 7. De Neng is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Begin 2000 klaar
Op 25 mei beginnen de nutsbedrijven met het vervangen of verleggen van hun leidingen. Het verkeer zal van deze werkzaamheden nog niet veel hinder ondervinden. Op 14 juni starten de zogenaamde civiele werkzaamheden: riolering, wegfundering, verhardingen van trottoirs en asfaltering van fietspaden en rijbanen. De nutsbedrijven en de aannemer beginnen bij de Esdoornstraat (Zevenhuizerstraat 71) en gaan in noordelijke richting tot de Pastoor Pieckweg.

Naar verwachting zal het werk begin 2000 klaar zijn. Een exacte datum is hiervoor niet te geven, omdat de voortgang natuurlijk mede afhankelijk is van de weersomstandigheden. Zo kunnen bijvoorbeeld bij hevige regenval of vrieskou sommige werkzaamheden niet plaatsvinden.

Met dit voorbehoud kunnen we een idee geven van de fasering van de civiele werkzaamheden:
Esdoornlaan - Iepenlaan: medio juni - medio juli Iepenlaan - Plataanlaan : medio juli - eind juli Bouwvakantie: 26 juli - 23 augustus
Plataanlaan - Kerklaan: eind augustus - eind september Kerklaan t/m kruispunt Oude Kerklaan: eind september - medio oktober Oude Kerklaan tot Pastoor Pieckweg: medio oktober - eind 1999/begin 2000

Verder is nog van belang:

Met de aannemer is afgesproken dat voor de bouwvakantie zodanig wordt opgeruimd, dat de wegen tijdens die vakantie berijdbaar zijn

De aannemer zal soms tot in de avond doorwerken

Percelen zijn altijd te voet bereikbaar, soms door middel van planken

De aannemer neemt apart contact op met betrokken bedrijven om hun bereikbaarheid te bespreken.

Contactpersonen
Het werk wordt uitgevoerd door Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV en aannemerij J. Seignette BV. Namens de aannemer is de heer J. Veenboer uitvoerder van het werk. Voor overleg over zaken die de uitvoering zelf betreffen, kunt u het beste met hem contact opnemen. Dhr. J. Veenboer is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 - 514 98 788. Bij de gemeente kunt voor informatie over achtergronden en onverhoopte klachten terecht bij: de heer J. Ruiter (033 - 456 18 70) en de heer J. Nieuwenbroek (06 - 558 98 561)

Beperking overlast
Natuurlijk ondervindt u als bewoner van Hoogland hinder van het werk aan de Zevenhuizerstraat. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip en doet er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. En, niet te vergeten, het werk gebeurt om de situatie op het gebied van verkeersoverlast en wateroverlast in Hoogland sterk te verbeteren. Alle bewoners van Hoogland krijgen één dezer dagen alle informatie via een Stadsberichten Extra.

Deel: ' Start werkzaamheden Zevenhuizerstraat Amersfoort '
Lees ook