Gemeente Axel

zeeuws vlaanderen

Vorige Pagina

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN!

Ouders maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van hun kind. En terecht! Veel te veel kinderen raken betrokken bij een verkeersongeluk, met name in de eerste maanden na de zomervakantie. De schoolroute staat nog steeds nummer 1 op de lijst van plaatsen waar kinderen het slachtoffer worden van een verkeersongeval! Maandag 13 augustus a.s. start de Zeeuwse campagne van 'De scholen zijn weer begonnen'.
De campagne wordt dit jaar georganiseerd door de nieuwe Verenigde Verkeers Veiligheid Organisatie 3VO, ondersteund door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, en loopt tot half oktober.

Het is weer wennen dat er schoolgaande kinderen in het verkeer zijn. Daarom is het noodzakelijk de volwassen verkeersdeelnemers er op te attenderen.
Er hangen op diverse plaatsen spandoeken die wijzen op het feit dat in onze regio de zomervakantie alweer voorbij is en de scholen begonnen. Het is ook voor kinderen weer wennen om door het verkeer naar school te moeten gaan, meestal tijdens de spits.
Daarom is het belangrijk om kinderen direct na de zomervakantie nadrukkelijk aan te spreken op hun eigen verkeersgedrag. Dit alles kan met behulp van de campagne 'De scholen zijn weer begonnen'.

Bij de campagne 'De scholen zijn weer begonnen' spelen de gemeenten een belangrijke rol, omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid op de schoolroutes.
Samenwerking met de scholen, de ouders, de politie, andere wegbeheerders en de plaatselijke afdeling van 3VO is onontbeerlijk. Kinderen krijgen op school op afwisselende en creatieve wijze onderricht in goede deelname aan het verkeer, bijvoorbeeld via een kleurwedstrijd, posters en het Doe-Boek-Verkeer 2001.

Deel: ' Start Zeeuwse verkeersveiligheidscampagne '
Lees ook