Gemeente Sittard-Geleen

Redactie

Persbericht

Doorkiesnummer: (046) 47 78 007 Sittard-Geleen, 26-03-2003. Onderwerp: Startactiviteit campagne 'Fiets
naar je werk'

Vanmiddag werd om 13.00 uur het startschot gegeven voor de campagne 'Fiets naar je werk' 2003. De campagne is een landelijke actie die dit jaar in Limburg voor de 4e keer wordt georganiseerd door COS Limburg (Centrum voor Internationale Samenwerking). Ze wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Limburg. Mevrouw S. Coumans (COS Limburg) vertelde in haar toespraak dat de campagne 'Fiets naar je werk' erop gericht is het woon-werkverkeer met de fiets te stimuleren. Dit gebeurt door werkgevers te vragen de fietskilometers van de werknemers te sponsoren. De opbrengst van de sponsoring gaat naar duurzame ontwikkelingsprojecten van NOVIB in Brazilië, Ethiopië en Bangladesh. Deze sponsoring maakt de campagne uniek. Met de fiets naar je werk gaan levert verder nog een aantal voordelen op: het is goed voor het milieu, voor je gezondheid en beter voor de bereikbaarheid. Wethouder Hanssen (Stedelijke Ontwikkeling) sloot zich hierbij aan door te vertellen dat hier en nu, en daar en straks de kernwoorden zijn van de campagne. Hier en nu fietsen is beter voor het milieu doordat er minder CO2 uitgestoten wordt. Door te fietsen werken we op wereldschaal het broeikaseffect tegen. Via het sponsorgeld werken we aan het behoud van bossen in Brazilië, bodembescherming in Ethiopië, duurzame landbouw in Bangladesh en ontwikkelingskansen van verstandelijk gehandicapten in Calcutta. Het principe denk mondiaal, handel lokaal wordt hiermee in praktijk gebracht.

De openingsmanifestatie van de provincie Limburg in de gemeente Sittard-Geleen was door het weer en enthousiasme van het grote aantal belangstellenden een groot succes. Naast de toespraken die hierboven al aan de orde kwamen, is er een symbolische ronde gefietst door een aantal deelnemers van afgelopen jaar. Hiervoor waren, naast normale fietsen, bijzondere fietsen aanwezig: een betjah, een bakfiets en twee strijdfietsen. De manifestatie werd afgesloten door het samen zingen van het grote 'Fiets naar je werklied'.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij COS Limburg, 0475-315055, of op www.fietsnaarjewerk.nl.
---

Deel: ' Startactiviteit campagne 'Fiets naar je werk' in Sittard-Geleen '
Lees ook