Gemeente Soest

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
Startbijeenkomst bedrijfsverzamelgebouw 26 september 14.00 uur

Allemaal organisaties die te maken hebben met werk en inkomen, op één vloer of in één gebouw bijeen. Voor het gemak wordt het een bedrijfsverzamelgebouw genoemd. Dat is de wens van de wetgeving Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). Op woensdag 26 september om 14.00 uur in het gemeentehuis van Soest vindt een openbare startbijeenkomst plaats over de oprichting van het SUWI-bedrijfsverzamelgebouw. Welkom zijn organisaties uit de publieke en private sector die actief zijn op het terrein van werk en inkomen en verwante gebieden. Tijdens deze bijeenkomst komen aan de orde de intenties van de aanwezige partijen, de verdere implementatie van het bedrijfsverzamelgebouw en de regionale uitwerking van het dienstverleningsplan.

In het bedrijfsverzamelgebouw Soest werken in ieder geval samen de gemeenten Baarn, Eemnes en Soest, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV, voorheen de bedrijfsverenigingen). Het CWI dat vanaf 1 april 1997 in het gemeentehuis van Soest is gevestigd, vormt het hart van het op te richten SUWI-bedrijfsverzamelgebouw. Voor publieke en private partijen wordt een plaats gecreëerd, zodat ze op het terrein van werk en inkomen gezamenlijk aan burgers optimale dienstverlening kunnen bieden. Het bedrijfsverzamelgebouw dient meer te zijn dan een verzameling van bedrijven. Het gaat juist om een verzameling van werkprocessen. De samenwerking van publieke en private partijen in het bedrijfsverzamelgebouw zal worden gebaseerd op een goede balans van de bundeling van klantcontacten in de keten van werk en inkomen en verwante gebieden. De meerwaarde van klanten en deelnemende partijen ontstaat door de synergie en de juiste balans van activiteiten.

Met de wetgeving SUWI wordt een nieuwe opzet van de sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling ingericht. Het uiteindelijke doel van deze nieuwe structuur is dat mensen sneller een betaalde baan vinden. De arbeidsparticipatie wordt daarmee vergroot. De nieuwe wetgeving moet bovendien werkgevers sneller en beter van geschikt personeel voorzien

Aanmelden kandidaten vrijwilligersprijs volksgezondheid en zorg

Wereldwijd Lokaal Betrokken: 2001 Internationaal jaar van Vrijwilligers Tot 1 oktober kunnen vrijwilligers worden aangemeld die in aanmerking komen voor de vrijwilligersprijs in de sector Volksgezondheid en zorg. De nominatie, met een korte toelichting, dient te worden gestuurd aan:

de Gemeente Soest
onder vermelding van Vrijwilliger van de maand
Antwoordnummer 120
3760 VB Soest.

Voor het uitbrengen van een nominatie kunt u ook gebruik maken van het te downloaden formulier (in Word-formaat): Downloaden formulier

E-mailen kan ook. Het adres is: ekerg@soest.nl

De vrijwilliger van de maand wordt bepaald door loting uit de genomineerden. Notaris mr. J. Jager van kantoor Jager, Bokdam en de Visser, is verantwoordelijk voor die loting. De gemeente Soest reikt de prijs in de maand oktober uit. Over het precieze tijdstip volgt nader bericht.

In het kader van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers reikt de gemeente Soest elke maand een prijs uit aan de vrijwilliger van de maand. Maandelijks is er een sector of doelgroep, waarvoor nominaties kunnen worden ingediend. In september is dat Volksgezondheid en zorg, in oktober Natuur en milieu, in november Maatschappelijk belang en in december Religie.

Seizoenmarkt te Soesterberg Programma 10e Seizoenmarkt 29 september 2001 in de Banninghal te Soesterberg

Ruim 30 kramen waar de Soester en Soesterbergse verenigingen hun activiteiten presenteren

10.30 Opening door loco-burgemeester mevrouw Neks Blommers 10.35 - 11.00 Keyboardclub Eemland verzorgt passende achtergrondmuziek 11.00-11.25 Ochtend Concert door Soester Muziek Gezelschap 11.40-11.55 Demonstratie Muziekschool Soest
12.15-12.50 Muziekvereniging Odeon Soesterberg concerteert 13.00-13.15 Demonstratie Muziekschool Soest
13.25-13.30 Presentatie Muziekvereniging Odeon Soesterberg 14.00-14.15 Balletstudio Sylvia verzorgt demonstratie ballet / streetdance
14.30-14.35 Presentatie Muziekvereniging Odeon
11.00-15.00 Aangepast aan de omstandigheden verzorgt Keyboardclub Eemland de achtergrondmuziek

Circusvoorstellingen

voor het geven van

Deel: ' Startbijeenkomst bedrijfsverzamelgebouw gemeente Soest '
Lees ook