Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 28 augustus 2001 Persbericht 2001/53.

Meldpunt Overlast in Hoogezand-Sappemeer

Op 5 september vindt de startbijeenkomst van het project Bestrijden en voorkomen van (woon)overlast plaats. Het project bestaat uit de onderdelen Meldpunt Overlast, Buurtbemiddeling en Zorgcoördinatie en is in eerste instantie opgezet voor een periode van drie jaar. De startbijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 17.30 uur in De Kern.

Het project

Een burger kan het Meldpunt Overlast bellen als deze last heeft van mensen of situaties die zijn/haar woon- en leefklimaat aantasten. Dit kan variëren van burenruzies tot geluidsoverlast.

Daarnaast kan het Meldpunt Overlast gebeld worden als iemand zich zorgen maakt over iemand in de buurt, ook al veroorzaakt hij of zij geen overlast. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen die vereenzamen, die zichzelf en/of hun omgeving vervuilen of psychische problemen hebben.

Door het speciale telefoonnummer (050) 587 32 32 te bellen kan iemand een melding doen of een klacht indienen. De burger kan 7 dagen per week en 24 uur per dag bellen. Op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur wordt de beller persoonlijk te woord gestaan. Op andere tijden kan de melding worden ingesproken op het antwoordapparaat.

Het Meldpunt Overlast is een gezamenlijk initiatief van diverse organisaties. Zij werken samen om tot optimale oplossingen te komen. Welke oplossingen dat zijn hangt af van de aard van de situatie. Bijvoorbeeld bij een burenruzie kan een bemiddelaar zorgen dat de betrokkenen weer met elkaar in gesprek komen, zodat zij uiteindelijk zelf hun problemen oplossen. Gaat het om iemand met psychische problemen, dan wijzen hulpverleners gezamenlijk een contactpersoon aan, die een aanspreekpunt is in de vaak complexe problematiek.

Zoekwoorden:

Deel: ' Startbijeenkomst bestrijden woonoverlast Hoogezand-Sappemeer '
Lees ook