Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Startbijeenkomst dialoog voor een duurzaam en leefbaar amerongen op 28 januari 2003

Net over de drempel van het nieuwe jaar acht het gemeentebestuur het moment rijp om te beginnen met een dialoog voor een duurzaam Amerongen. De aanzet hiervoor wordt gegeven op de startbijeenkomst op dinsdag 28 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. U bent hierbij van harte welkom.

Duurzame ontwikkeling is een mooie term voor de zorg voor de leefomgeving nu en in de toekomst. In dit geval gaat het om ons mooie dorp Amerongen. Het doel is dat niet alleen wij schoon, warm, comfortabel, groen en veilig kunnen (blijven) leven, maar ook onze kinderen en diens kinderen. Ook in andere gemeenten zijn mensen hiermee bezig. De activiteiten op gemeenteniveau worden aangeduid met Lokale Agenda 21. Op deze manier wordt verwezen naar de internationale afspraken over duurzaamheid, die zijn vastgelegd in de Agenda 21.

Inventarisatie van ideeën
De gemeente is benieuwd naar uw ideeën over de kwaliteit van de leefomgeving. De bijeenkomst op 28 januari is bedoeld om te inventariseren hoe u denkt dat die kwaliteit verbeterd kan worden. We praten expres over de kwaliteit van de leefomgeving in plaats van milieu. Milieu is een belangrijk aspect van de leefomgeving, maar niet het enige. Zaken als verkeer, communicatie of sociale verhoudingen spelen ook een rol. Tijdens de informatiebijeenkomst zal rondom diverse themas een inventarisatieronde gehouden worden. Voor u een kans om uw mening te laten horen!

Deelname aan de avond is geheel vrijblijvend. Wel wordt aan het eind van de avond gepeild hoe de belangstelling is om door te praten over bepaalde onderwerpen. Hiervoor zijn zes themas gekozen: duurzaam bouwen, afval-energie-water, mobiliteit, mondiaal en sociaal beleid, groen en landschap en communicatie. Afhankelijk van de avond zullen er rondom een paar van deze themas werkgroepen gestart worden.

Dialoog
Het streven is om vanaf februari tot en met mei in de werkgroepen concrete acties op te zetten, in een nauwe dialoog tussen bewoners en gemeente. De acties hoeven niet zozeer grootschalig te zijn; vaak is klein beginnen, dicht bij huis al moeilijk genoeg. En als een project goed loopt, krijgt het vanzelf een uitstraling op de omgeving.

Het gemeentebestuur zou het zeer op prijs stellen wanneer u uw ideeën voor de dialoog voor een duurzaam en leefbaar Amerongen wilt delen en nodigt u dan ook uit voor de startbijeenkomst op dinsdagavond 28 januari a.s. in de raadzaal. We beginnen om 19.30 en sluiten de avond rond 22.00 uur af.

Voor nadere informatie kunt u bellen met Angela Vriezen, milieucoördinator van de gemeente,
tel 469628 of Barbara Velthuyse van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, tel. 030 69 99 500 (di, woe, vrij). Er is een plan van aanpak geschreven dat achtergrondinformatie bevat over Lokale Agenda 21 in de gemeente Amerongen. U kunt documentatie aanvragen bij Angela Vriezen.

Deel: ' Startbijeenkomst dialoog voor duurzaam en leefbaar Amerongen '
Lees ook