Gemeente Amsterdam

Startbijeenkomst van het project Women@Work

24 januari 2003 - Johanneke Helmers

Voorzitter van stadsdeel Zuidoost, Elvira Sweet, zal maandag 27 januari het officiële startsein geven van het project Women@Work. Bij deze bijeenkomst zullen ook de eerste 23 deelneemsters aanwezig zijn die de afgelopen weken met een introductieprogramma zijn gestart.

Het project Women@Work ontvangt geld uit het Europese EQUAL-programma, een subsidieprogramma van het Europees Sociaal Fonds, gericht op het tegengaan van ongelijkheid op de arbeidsmarkt. In Zuidoost is gekozen om de positie en de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. In totaal kunnen 120 vrouwen uit Zuidoost deelnemen aan het project dat tot 2004 zal lopen.

Het project is een uitgelezen kans voor vrouwen uit Zuidoost om in hun eigen tempo hun mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. In het basisprogramma van ongeveer 4 maanden worden de vrouwen ondersteund door een mentor om een persoonlijk actieplan te ontwikkelen. Hierbij wordt ook een persoonlijke strategie ontwikkeld om dit actieplan te verwezenlijken.

In het project Women@Work wordt samengewerkt door Stadsdeel Zuidoost, Vrouwen Empowerment Centrum, Vrouwen Vakschool, ROC van Amsterdam, Alcides, Centrum voor Werk & Inkomen, Forsa, SSA, Hogeschool Holland, ICREE, Patrimonium, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Ondernemershuis Zuidoost, Global Jobs en Cisco Systems.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Startbijeenkomst van het project Women@Work in Amsterdam '
Lees ook