Gemeente Capelle a/d IJssel

Startbijeenkomst Veilige Basisschool

Foto: Peter Molkenboer

Op woensdag 5 februari 2003 werd in het gemeentehuis de startbijeenkomst Veilige Basisschool gehouden. Alle besturen en directeuren van de Capelse basisscholen waren uitgenodigd. Ook buurtagenten, de HALT-coördinator, medewerkers van de GGD, de parketsecretaris van het Openbaar Ministerie, preventiemedewerkers van de brandweer en preventiecoördinatoren van de politie waren aanwezig. De wethouders Wim de Bruin en Aart-Jan Moerkerke waren beiden aanwezig.

Scholen, leerlingen en omwonenden kampen regelmatig met overlast op schoolpleinen. Ruiten worden ingegooid, muren beklad met graffiti, er liggen kapotte bierflesjes en de buurt heeft regelmatig tot laat last van herrie. Het college van burgemeester en wethouders herkent en erkent deze problemen. Samen met de scholen, de GGD, de politie en het Openbaar Ministerie wil het gemeentebestuur zich sterk maken voor een veilige basisschool.

Het project Veilige Basisschool is niet alleen gericht op de fysieke veiligheid. Ook bijvoorbeeld het sociale aspect, zoals pestgedrag, wordt behandeld. De gemeente Capelle aan den IJssel, de GGD, het OM en de politie werken samen met de ouders, de leerlingen, de directie, de onderwijzers en het onderwijsondersteunend personeel aan dit totaalpakket. Momenteel wordt er op vijf basisscholen een veiligheidsscan uitgevoerd. Ook de andere basisscholen kunnen zich hiervoor opgeven.

Deel: ' Startbijeenkomst Veilige Basisschool in Capelle '
Lees ook