SLO, SPECIALISTEN IN LEERPROC.

De 'Viering 400 jaar VOC 2002' begint woensdag 3 oktober

Op woensdag 3 oktober aanstaande wordt in Den Haag een startbijeenkomst gehouden in het kader van de 'Viering 400 jaar VOC 2002'. Tijdens deze bijeenkomst krijgt de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, drs. L.M.L.H.A. Hermans, leermiddelen over het VOC voor de leeftijdsgroep van 10 tot 15 jaar aangeboden. De leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn in opdracht van het ministerie ontwikkeld door SLO specialisten in leerprocessen. De bijeenkomst vindt plaats op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum van 16.00 tot 17.30 uur.

Op 20 maart 2002 is het 400 jaar geleden dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht. Een belangrijk historisch feit dat het begin markeert van een periode van grote verandering. Het onderwijs zal bij deze historische gebeurtenis stilstaan. Om de activiteiten die worden georganiseerd te laten aansluiten op de bestaande onderwijsprogramma's heeft het ministerie van OC&W de SLO verzocht om een basisdocument 400 jaar VOC en een studiebrief te ontwerpen. Het basisdocument is bedoeld voor leerkrachten van basisonderwijs en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs en geeft achtergrondinformatie over de VOC en handreikingen voor lesprogramma's. De studiebrief is geschreven voor leerlingen van 10 tot 15 jaar en biedt mogelijkheden voor het gebruik van ICT middels de VOC website. Beide publicaties worden gratis verspreid onder alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs rondom 10 oktober 2001.

Teleac/NOT zal een korte samenvatting vertonen van een eerdere productie over de VOC en de plannen voor een nieuwe serie voor het onderwijs presenteren. Daarna wordt het startsein gegeven voor de educatieve website 400 jaar VOC die via Kennisnet voor docenten en leerlingen beschikbaar is. Via de VOC website wordt verdiepingsmateriaal aangeboden. Leerlingen kunnen o.a. kennismaken met aanverwante sites (Bataviawerf in Lelystad), landkaarten uit die tijd bekijken of per e-mail corresponderen over de VOC met leerlingen in Zuid-Afrika, Japan en Indonesiä. Vanaf 3 oktober is de website te benaderen via het adres: www.400jaarvoc.kennisnet.nl.


---

Deel: ' Startbijeenkomst 'Viering 400 jaar VOC 2002' in Den Haag '
Lees ook