Gemeente Ede

nummer 58 / Ede, 4 maart 2003

Startbijeenkomst Waarden en Normen op 17 maart

De gemeenteraad van Ede wil de komende tijd een brede discussie voeren over het thema `Waarden en Normen` met en in de Edese samenleving. Het doel is om tot afspraken te komen over gedragsregels in de openbare ruimte. Maandag 17 maart wordt in de aula van het Pallas Athene College aan de Koekeltse Boslaan een startconferentie gehouden over dit onderwerp, aanvang 19.30 uur.

Sprekers
Voor deze conferentie zijn twee sprekers uitgenodigd: prof. dr. A.C. Zijderveld en burgemeester W.M. Cornelis van de gemeente Gouda.

Prof. Zijderveld is emeritus-hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en voorzitter van het Forum voor Democratische Ontwikkeling. Hij geldt als een gezaghebbend spreker en publicist op het terrrein van waarden en normen. Premier Balkenende vroeg Zijdervelds advies over de inzet van waarden en normen bij het beleid.

De heer Cornelis is burgemeester van Gouda. In zijn gemeente is al eerder een gesprek met de bevolking gevoerd over waarden en normen. De inwoners van Gouda hebben de gelegenheid gekregen de voor hen tien belangrijkste stadsregels te kiezen, de 10 Gouden Regels. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van die regels. Burgemeester Cornelis zal ingaan op zijn ervaringen met dit project. Uiteraard krijgt het publiek de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Presentatie werk- en stuurgroep
Daarna zullen de werk- en stuurgroep gepresenteerd worden, die de brede discussie over Waarden en Normen in de gemeente Ede zullen begeleiden. Voorzitter van deze groep is dr. B. de Vries, oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna volgt een discussie met de zaal: de aanwezigen krijgen de gelegenheid om opmerkingen en ideeën over de Edese situatie naar voren te brengen. De werkgroep en stuurgroep zullen in een later stadium met deze suggesties aan de slag gaan.

Informeel deel
Rond 21.30 uur zal Bert de Vries de bijeenkomst afsluiten. Daarna volgt nog een informeel gedeelte, waar de aanwezigen persoonlijk met de leden van de werkgroep en stuurgroep kunnen praten.

Alle inwoners van Ede die willen meepraten over het onderwerp Waarden en Normen zijn maandagavond 17 maart welkom in de aula van het Pallas. Wel wordt iedereen verzocht zich voor 11 maart aan te melden bij mevrouw Varol via e-mail
vary@ede.nl , of telefonisch (0318) 68 05 82.

Deel: ' Startbijeenkomst Waarden en Normen in Ede '
Lees ook