Gemeente Capelle a/d IJssel


STARTCONFERENTIE LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID

Bij de gemeente leeft de wens om te komen tot het formuleren van een lokaal preventief jeugdbeleid. Deze wens vloeit voort uit het beleidsplan voor de jaren 1998-2002 van het College van burgemeester en wethouders, dat zich vooral richt op het samenwerken aan de kwaliteit van de Capelse samenleving.

Uiteindelijk wordt gezamenlijk en in samenwerking met diverse instanties, waaronder vooral ook de Capelse jeugd, een beleidsnota ontwikkeld, waarin de uitgangspunten voor preventief beleid voor jongeren worden vastgelegd.

In de maanden januari en februari van dit jaar is ter voorbereiding een enquête gehouden onder diverse instanties die zich bezighouden met de jeugd van 0 tot 24 jaar.
Deze instanties variëren van GGD, politie, onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk etc.
Op basis van de enquête-uitslagen wordt tijdens de startconferentie gediscussieerd en gebrainstormd over drie hoofdthema"LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID\".
s:
- gedragsproblematiek

- vrije tijdsbesteding

- samenwerking

Na de startconferentie begint het proces van de beleidsvoorbereiding, dat uiteindelijk naar verwachting in november 1999 uitmondt in een beleidsnota
\"LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID\".

Zoekwoorden:

Deel: ' Startconferentie lokaal preventief jeugdbeleid Capelle '
Lees ook