Gemeente Leeuwarden

Startconferentie onderwijsachterstandenbeleid

De gemeenteraad heeft op 18 november 2002 het beleidskader voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002 2006 (GOA-beleid) vastgesteld. Doel van dit beleid is het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. In dit beleidskader Van KANS naar GOAL staan de hoofdlijnen voor de komende jaren beschreven.

In een startconferentie wil de gemeente Leeuwarden, in nauw overleg met het veld, het GOA-beleid uitwerken en concretiseren. Deze conferentie vindt plaats op woensdag 12 maart 2003 van 9.00 14.00 uur in Zalencentrum Onder de Luifel te Leeuwarden. De conferentie richt zich op de themas die spelen bij de leeftijdsgroep 0 12 jarigen. Het gaat dan onder andere om VVE/voorschool, buurtschool, zorgstructuur primair onderwijs en taalbeleid.

Als inleiders zullen spreken de Wethouder onderwijs van de gemeente Leeuwarden Dhr. G. Krol en beleidsmedewerker van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Dhr. R. Buijsse.

Het doel van de conferentie is het presenteren van de stand van zaken GOA-beleid en speerpunten beleidskader 2002 2006, het uitwerken van de vier genoemde en eventuele nieuwe themas in discussiegroepen te bespreken.

[s?leeuwarden.gemeente_leeuwarden_actueel.inleiding.startconferentie_g emeentelijk_onderwijsachterstandenbeleid_]

Zoekwoorden:

Deel: ' Startconferentie onderwijsachterstandenbeleid Leeuwarden '
Lees ook