Provincie Limburg

Startconferentie "Werken aan energie in Limburg"


177/99

Maastricht, 2 november 1999

STARTCONFERENTIE "WERKEN AAN ENERGIE IN LIMBURG"

Op woensdag 3 november aanstaande in het Gouvernement aan de Maas te Maastricht is een startconferentie "Werken aan Energie in Limburg". In het Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) worden de hoofdlijnen van het nieuwe provinciale energiebeleid vorm gegeven. De Provincie geeft energie prioriteit de komende jaren en kreeg daarvoor reeds steun van MEGA-Limburg. Maar dat is niet voldoende. Ook vele anderen, zoals bedrijven en huishoudens, moeten energie hoger op de agenda van de 21e eeuw zetten. Met deze startconferentie "Werken aan Energie in Limburg" willen Gedeputeerde Staten het startsein geven voor deze nieuwe POL-aanpak.

Als dagvoorzitter voor deze starbijeenkomst "Werken aan Energie in Limburg" zal hoogleraar natuurwetenschappelijke milieuwetenschappen van de Open Universiteit Nederland, prof. dr. Lucas Reijders, aanwezig zijn. Tijdens het eerste deel van de conferentie zal vooral worden gesproken over de stand van zaken in Limburg, de grenzeloze mogelijkheden en ervaringen bij de verschillende projecten. Na de pauze zijn de gasten in de zaal aan de beurt en zal vooral gesproken worden over energie en huishoudens, ruimtelijke ordening, bedrijven en energie, duurzame energie en de samenwerking in Limburg.

Met de brede "energiebundeling" van de Limburgse krachten tijdens deze startconferentie zal worden gekeken naar de verbetering van de milieukwaliteit. Met name energiezuinig handelen en het overstappen naar meer duurzame energie (zoals water, zon, wind en biomassa) staan hierbij centraal. Door het gebruik van alternatieve energie is de aanslag op de huidige energiebronnen kleiner. Ook kan het gebruik van alternatieve energie bijdragen aan het oplossen van het klimaat vraagstuk omdat er simpelweg minder CO2 in de lucht komt.

Deel: ' Startconferentie "Werken aan energie in Limburg" '
Lees ook