Ingezonden persbericht

Drie van de vier nieuwe ondernemers in de kinderopvang hebben geen grote problemen om hun bedrijf van de grond te krijgen. Een kwart van deze starters heeft daarentegen wel veel problemen. Die hebben vooral betrekking op het vinden van geschikte lokaties voor hun dagverblijf, het verkrijgen van vergunningen en het rondkrijgen van de financiering.

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang in opdracht van staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten uitvoeren. Vliegenthart maakte de resultaten woensdag bekend tijdens een werkontbijt dat zij op haar departement organiseerde voor startende ondernemers. Volgens de staatssecretaris blijkt uit het onderzoek dat er veel animo is om een bedrijf in de kinderopvang te beginnen en dat deze starters sneller hun weg te vinden dan weleens gedacht wordt.

Het huidige kabinet heeft in 1998 bij haar aantreden veel extra geld uitgetrokken voor uitbreiding van de kinderopvang. Vliegenthart schat dat er sinds die tijd circa 200 nieuwe bedrijven zijn begonnen; in totaal zijn er 1250 ondernemers in de kinderopvang in Nederland. Starters zorgen voor ongeveer twee procent van de gerealiseerde uitbreiding van de kinderopvang. Volgens Vliegenthart gaat het bij de starters doorgaans om kleinere bedrijven: gemiddeld anderhalve groep bij dagopvang en bijna één groep bij de naschoolse opvang.

Vliegenthart meldde tijdens het werkontbijt ook dat er op dit moment ruim 1900 vacatures zijn in de kinderopvang: ruim 1300 bij bestaande arbeidsplaatsen en zeshonderd vanwege uitbreiding. De meeste worden binnen twee maanden vervuld. Op het totaal aantal werknemers is dat ongeveer 5,5 procent, gelijk aan de gemiddelde vacaturegraad in het midden- en kleinbedrijf. Vliegenhart is daar niet somber over: "We hebben van de 16.500 banen die in deze kabinetsperiode nodig zijn voor de uitbreiding er twee-derde gerealiseerd.. Werken in de kinderopvang is kennelijk heel aantrekkelijk. Maar we moeten wel alert zijn; de vraag naar kinderopvang en dus de behoefte aan personeel neemt alleen maar toe de komende jaren".

Deel: ' Starters kinderopvang pakken goed door '
Lees ook