Provincie Groningen


Groningen, 15 februari 1999 Persbericht nr. 31

Staatssecretaris M. Vliegenthart verricht starthandeling extra geld ouderenzorg

Staatssecretaris Margo Vliegenthart zal op 17 februari 1999, een officiële starthandeling verrichten met betrekking tot de besteding van de zogeheten "Wallage-gelden" die toegekend zijn aan verzorgingshuizen in de provincie Groningen. De handeling vindt plaats tijdens een bijeenkomst vanaf 16.00 uur in de recreatieruimte van seniorenflat 't Hoogholt, D. Curtiusstraat 159 A te Hoogezand-Sappemeer.

Met de Wallage-gelden worden de extra middelen bedoeld die het rijk, na het aannemen van de motie Wallage, in 1997 heeft uitgetrokken voor het beperken van de daling van het aantal plaatsen in verzorgingshuizen. Landelijk ging het om ƒ 90 miljoen; het bedrag voor de provincie Groningen bedroeg circa ƒ 3,4 miljoen. Het geld mag worden besteed aan het behoud van verzorgingsplaatsen, aan zorg buiten de muren van het verzorgingshuis (extramurale zorg), en het ontwikkelen van verpleegunits in verzorgingshuizen. De provincie heeft de regio's gevraagd voorstellen in te dienen. Op basis daarvan is een verdelingsadvies uitgebracht aan de staatssecretaris. Op 4 januari 1999 is de staatssecretaris akkoord gegaan met de voorgestelde verdeling.
Voor Hoogezand-Sappemeer betekent het, dat 30 extramurale bedden, voor een totaal bedrag van ƒ 564.000,--, ingezet kunnen worden voor het versterken van het zorgaanbod in een aantal woonzorgcomplexen. Tijdens de bijeenkomst zal de Kerngroep Zorg Hoogezand-Sappemeer een presentatie verzorgen over de besteding van de toegekende middelen. Daarnaast zullen korte inleidingen en toespraken gehouden worden door gedeputeerde R.G. Jansen, wethouder C.J. Drost, en staatssecretaris A.M. Vliegenthart.
Om 17.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een persconferentie.

Programma

Recreatiezaal 't Hoogholt, D. Curtiusstraat 159A te Hoogezand-Sappemeer

17 februari
1999

16.00-16.30 Ontvangst genodigden met koffie
16.30-16.40 Welkomstwoord door mevrouw R.G. Jansen, gedeputeerde provincie Groningen voor welzijn en zorg, onderwijs en sport
- aanleiding werkbezoek

- provinciaal ouderenbeleid
16.40-16.45 Korte toelichting ouderenbeleid Hoogezand-Sappemeer door de heer C. J. Drost, wethouder onderwijs, sociale zaken en welzijn
- uitwerkingsplan
16.45-16.55 "De Vloedgolf en de Dam" door mevrouw M. Boortman, indicatieadviseur Centraal Meldpunt Zorg Hoogezand-Sappemeer 16.55-17.15 Presentatie inzet Wallage-gelden door: de heer S. Bouma, directeur verzorgingshuis St Josef de heer P. Van Linschoten, bureau Argo
17.15-17.20 Officiële starthandeling inzet Wallage-gelden door: mevrouw M. Vliegenthart, R.G. Jansen, C.J. Drost 17.20-17.30 Reactie/toespraak mevrouw M. Vliegenhart, staatssecretaris VWS
17.30-18.00 Informele afsluiting
17.30-17.45 Persconferentie (M. Vliegenthart, R.G. Jansen, C.J. Drost) 17.55 Vertrek mevrouw M. VliegenthartNoot aan de pers:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de provincie Groningen, afdeling Bestuurscontacten, Agnes Delstra, 050
- 3164324.

Deel: ' Starthandeling extra geld ouderenzorg in Groningen '
Lees ook