gemeente heerlen

024/2007

maastricht, 2 maart 2007

persuitnodiging

starthandeling krachtenbundeling provincie limburg en regio parkstad revitalisering bedrijventerreinen de koumen (heerlen), strijthagen (landgraaf) en lindelaufer gewande (voerendaal)

datum/tijd:
maandag 5 maart 12.30 uur
locatie:
bedrijventerrein de koumen in heerlen.
terrein van l'ortye transport
de koumen 72
6433 ke heerlen

geachte redactie,

maandag 5 maart zullen gedeputeerde martin eurlings, wethouder peter thomas van kerkrade, tevens lid van het parkstad bestuur (portefeuillehouder economie) en van het bestuur van de stichting bedrijventerreinenmanagement (btm), burgemeester dieudonn akkermans en wethouder elly franssen-muijtjens van voerendaal, wethouder jos offermans van heerlen en wethouder andy dritty van landgraaf op ludieke en symbolische wijze het startschot geven voor de revitalisering van de bedrijventerreinen de koumen, strijthagen en lindelaufer gewande in parkstad. een project waar de provincie limburg en parkstad limburg met succes de krachten bundelen voor een betere bereikbaarheid en een goede kwaliteit van de bedrijventerreinen.

met een mobiele kraan en vrachtwagen verrichten de bestuurders een starthandeling die in de wijde omgeving te zien zal zijn. daarnaast zal gedeputeerde eurlings namens de provincie limburg symbolisch een cheque aan de gemeenten heerlen, voerendaal en landgraaf aanbieden van

1.155.000,- voor de revitalisering van de drie bedrijventerreinen.

dat gebeurt op bedrijventerrein de koumen in heerlen op het terrein van l'ortye transport, de koumen 72, 6433 ke in heerlen. wij nodigen u graag uit om verslag te komen doen van deze openingshandeling.

achtergrondinfo
het project behelst in totaal 105 ha bedrijventerrein. de revitalisering wordt op duurzame wijze uitgevoerd. de kwaliteit op lange termijn is verzekerd door de aanwezigheid van parkmanagement dat wordt uitgevoerd door bedrijventerreinmanagement parkstad limburg (btm). parkmanagement is een instrument dat het beheer van bedrijventerreinen centraal regelt. daarbij staat samen werken aan een goede kwaliteit van de bedrijventerreinen centraal.

bij het revitaliseringsplan van de koumen wordt het wegprofiel dusdanig aangepast dat de parkeerproblematiek van auto's en vrachtauto's wordt opgelost. er komen voetpaden, de inritconstructies worden verbeterd en de afwatering wordt verbeterd. ook de groenstroken worden opnieuw ingericht wat niet alleen de uitstraling van het bedrijventerrein ten goede komt, maar waardoor ook de (verkeers)veiligheid verbetert.

op bedrijventerrein strijthagen worden in het westelijk deel nieuwe parkeerplaatsen en voetpaden aangelegd en worden de parkeervoorzieningen structureel verbeterd. door het planten van bomen, hagen en onderbeplanting wordt de uitstraling van terrein verbeterd. daarnaast krijgen de wegen een nieuwe toplaag.

bij bedrijventerrein lindelaufergewande krijgt de weg een nieuw profiel. er komt nrichtingsverkeer, nieuwe parkeerplaatsen in de bestaande bermen en de weg wordt deels verlegd. ook op dit bedrijventerrein wordt groen aangelegd ten behoeve van de uitstraling van het terrein.

met vriendelijke groet,

ccely loontjens
communicatieadviseur

Deel: ' Starthandeling Krachtenbundeling Provincie Limburg en regio Parkstad.. '
Lees ook