Nieuws Gemeente Groningen


De jeugd en de toekomst
10 februari 1999
In 1998 is de startnotitie De Jeugd en de Toekomst verschenen. Die notitie over het integraal jeugdbeleid is nu onderwerp van gesprek voor jongeren en hun ouders.
De wensen en behoeften van zowel de jongeren als de ouders kunnen zo een waardevolle basis en toetssteen vormen voor het beleid. Het college van B&W streeft naar een stad waar iedereen erbij hoort. In de startnotitie worden de kaders geschetst die daar handen en voeten aan moeten geven.
Doel is om tot een integraal jeugdbeleid te komen. Dat wil zeggen een beleid waarin alle betrokken organisaties zinvol samenwerken om de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren.
De ideeën van jongeren en hun ouders zijn van centraal belang voor de concrete invulling van het integraal jeugdbeleid.

Deel: ' Startnotitie 'De jeugd en de toekomst' Groningen '
Lees ook