expostbus51


MINISTERIE JUS

JUST: uitnodiging Cliënt-volgsysteem jeugdcrim.

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707937
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Voorlichting
Contactpersoon Ivo Hommes
Doorkiesnummer(s) 070 370 6126
Datum 18 juni 1999
Ons kenmerk DV/99/773858
Onderwerp Uitnodiging

Minister Korthals van Justitie zal a.s. maandag 21 juni het startschot geven van het Cliënt-volgsysteem jeugdcriminaliteit (CVS). Dit geautomatiseerde systeem is ontwikkeld om drie organisaties die een belangrijke functie vervullen in de aanpak van jeugdcriminaliteit, de politie, het openbaar ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming, inzicht te geven in de contacten die zij hebben met jeugdige criminelen. Het systeem is al operationeel in de regio.s Haaglanden en Noord-Limburg en zal zo spoedig mogelijk landelijk worden ingevoerd.

Het Cliënt-volgsysteem jeugdcriminaliteit past in een breder kader van middelen die de gerichte aanpak van jeugdcriminaliteit moeten ondersteunen. Dit zijn onder meer: Halt-aanbod voor jeugdigen, de speciale strafunits bij de Raad voor de Kinderbescherming, uitbreiding van het aantal jeugdofficieren, het elektronisch toezicht voor jongeren en de nachtdetentie. Daarnaast zal ook de celcapaciteit voor jeugdigen worden uitgebreid.

De officiële ingebruikneming zal plaatsvinden op het hoofdbureau van het politiekorps Haaglanden in het bijzijn van korpschef Wiarda van de regio Haaglanden en korpschef Van Baarle van de regio Limburg-Noord.
De bijeenkomst start om 15.45 uur en duurt tot 17.00 uur.

Adres: Hoofdbureau regiopolitie Haaglanden, Burgemeester Patijnlaan 35 in Den Haag.

Hoogachtend,

mr. drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond
Directie Voorlichting

18 jun 99 10:25

Deel: ' Startschot cliënt-volgsysteem jeugdcriminaliteit '
Lees ook