Gemeente Tilburg

24-2-2003
Startschot ontwikkeling ondernemersloket

Met het vaststellen van een plan van aanpak heeft het college maandag het startschot gegeven voor het ontwikkelen van een centraal aanspreekpunt voor ondernemers. Bedrijven uit de regio Tilburg, starters en bedrijven van buiten die interesse hebben in Tilburg kunnen hier straks terecht met hun vragen. Snelheid, duidelijkheid, maatwerk en een pro-actieve benadering (waarbij aanvullende of onderliggende vragen worden meegenomen) zijn woorden die hoog op het wensenlijstje van ondernemers prijken als het gaat om zaken doen met de gemeente. Een betere afstemming en informatie uitwisseling tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen moeten deze wensen werkelijkheid maken.

Eerder al bleek uit de Quick Scan Zakelijke Dienstverlening dat met name voor het aantrekken van nieuwe bedrijven een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente onontbeerlijk is. Dit werd nog eens onderstreept door een onderzoek met mystery visitors die zich voordeden als potentiële vestigers, dat in opdracht van Tilburgs Dienstverleners Initiatief (TDI) is uitgevoerd. Hierin bleek dat geïnteresseerde bedrijven vaak al in de oriëntatiefase (bij wie moet ik zijn?) vastlopen. Deze zelfde fase kan ook voor de doelgroep startende ondernemingen een struikelblok vormen. Het gevestigde bedrijfsleven is in meerderheid zeer tevreden over het accountmanagement (het huidige aanspreekpunt). Vanuit dit aanspreekpunt is het echter zeer moeilijk alle sectoren en branches in gelijke mate te bedienen. Zonder gids blijkt het minder gemakkelijk de weg te vinden in de gemeentelijke organisatie.

Met het ondernemersloket kiest de gemeente voor een vraaggerichte invulling van haar informatievoorziening en dienstverlening aan ondernemingen. Dit vraagt binnen de gemeentelijke organisatie om pittige veranderingen. Draagvlak zowel vanuit het bedrijfsleven als binnen de gemeentelijke organisatie is dan ook van groot belang voor het welslagen van het project. De eerste stap op weg naar het ondernemersloket bestaat daarom uit een bijeenkomst met vertegenwoordigers van bedrijvenkoepels die hier hun visie op dit loket weer zullen geven. Ook in de verdere ontwikkeling van het ondernemersloket zullen Tilburgse bedrijven en organisaties regelmatig worden gevraagd mee te denken. De volledige ontwikkeling en implementatie van het loket zal naar schatting een klein jaar in beslag nemen.

Binnen twee maanden is er alvast een centraal telefoonnummer beschikbaar voor bedrijven. Rondom dit nummer zal nog uitgebreide communicatie richting bedrijven plaatsvinden.

Deel: ' Startschot ontwikkeling ondernemersloket in Tilburg '
Lees ook