Digitale Gemeente Houten

Startschot windenergie Houten

vrijdag 28 september 2001 - Bron: Uwind

Op 2 oktober start UWIND haar campagne voor de realisatie van een windpark in Houten. Deze start valt samen met de windtour van het Wereld Natuur Fonds die op 2 oktober om 8.30 de Veerwagenweg te Houten aan doet.

In het voorjaar van 2001 heeft de gemeente Houten locatie de Meerpaal aangewezen als de eerste locatie voor een windpark. De gemeente Houten wil in 2004 11% van de energiebehoefte in Houten voorzien met duurzame energie. Wind zal het grootste deel van deze doelstelling dekken. Vandaar dat de gemeente ruimte voor wind reserveert.

De coöperatieve vereniging UWIND wil samen met energiebedrijf REMU een windpark realiseren op locatie de Meerpaal. Op dit moment wordt onderzocht hoeveel en wat voor type windturbines geplaatst kunnen worden. Op basis van deze studie zullen UWIND en REMU een voorstel ontwikkelen en bij de gemeente een bouwvergunning aanvragen. Het bouwen van een windpark vraagt een zorgvuldige voorbereiding, vooral de inpassing in de directe omgeving is van belang. Dit betekent dat voorbereiding en bouw twee tot drie jaar in beslag zullen nemen.

Het doel van de ledenwerfcampagne van UWIND is het werven van steun onder de bevolking van Houten. Uit een enquête verricht in opdracht van de gemeente blijkt dat een meerderheid van de Houtenaren windenergie een warm hart toedraagt. Via het lidmaatschap van UWIND kan men concreet bijdragen. Leden van UWIND kunnen mede-eigenaar worden van een deel van het windpark. Er zijn veel leden nodig om de laten zien dat de inwoners van Houten een schone toekomst met windenergie belangrijk vinden.
Tijdens de bijeenkomst op 2 oktober wordt het startschot voor de ledenwerfcampagne gegeven. De wethouder van milieu, J. van Oostrum, krijgt uit handen van de voorzitter van UWIND het lidmaatschap van UWIND. In de komende maanden zal UWIND via folders, nieuwsbrieven en stands de wervingscampagne vervolgen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2001 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Deel: ' Startschot realisatie windpark in Houten '
Lees ook