Provincie Zuid-Holland

Persbericht

11-02-2003
Startschot verkiezingscampagne
provincie Zuid-Holland

Op 11 februari heeft de Commissaris van de Koningin de provinciale verkiezingscampagne 'U maakt de keuze!' gestart. Centraal in de campagne staat het kiezen. Wil men gaan stemmen dan moet men het gevoel hebben dat er wat te kiezen is. Mensen moeten zich gaan afvragen wat doet de provincie eigenlijk voor mij? En wat niet? En wat kan ik kiezen en wat niet?

Aan de burgers van Zuid-Holland worden in de campagne dilemma's voorgelegd die voortkomen uit de dagelijks praktijk van de provincie. Het gaat daarbij onder andere om de keuze tussen ruimte en wonen, actie en rust of tussen natuur en wegen.

Debatten
In een vijftal de batten wordt over deze dilemma's gediscussieerd. Daarin komen vragen als: 'Wil je snel op de plek van bestemming zijn, ook als dit ten koste gaat van het landbouwgebied en de natuur?' aan de orde. Naast de drie eerder genoemde dilemma's zullen in de debatten ook nog de keuze tussen zelf en samen en tussen voorkómen en veilig worden besproken.

Stemwijzer, verkiezingskrant en meer
De Zuid-Hollandse burger wordt op diverse manieren geïnformeerd over de aankomende verkiezingen. Op de provinciale verkiezingssite, www.zuid-holland-verkiezingen.info is de stemwijzer te vinden. Ook valt er binnenkort bij alle Zuid-Hollanders een kieskrant op de deurmat. Daarnaast zijn er in heel Zuid-Holland posters, affiches, en advertenties te zien De campagne besteedt specifieke aandacht aan jongeren. De provincie probeert deze groep te bereiken door het verspreiden van free-cards in bioscopen, grand cafe's, HBO- en WO-instellingen. Bovendien worden er speciale posters verspreid en is er een jongerenwebsite (www.futurenetwork.nl/zuid-holland). Ten slotte zijn er vijf radiocommercials waarin de gekozen dilemma's aan bod komen. Tot 11 maart zenden RTV Rijnmond en RTV West dagelijks na het nieuws 'De wandeling door Zuid-Holland" uit. Hierin komen lijsttrekkers aan het woord over de provinciale politiek terwijl ze kris kras door Zuid-Holland wandelen. Tevens zullen er in de week voor de verkiezingen vijf specials worden uitgezonden rond belangrijke provinciale thema's.

Open dag
De campagne zal natuurlijk eindigen met de verkiezingen op 11 maart. Voorafgaand zal de provincie op zaterdag 8 maart nog een open dag houden. Ook deze dag zal in het teken staan van de verkiezingen. Alle politieke partijen zijn hierbij aanwezig. Op deze dag wordt er ook een groot lijsttrekkersdebat gehouden over sociaal beleid in de provincie Zuid-Holland.

Activiteiten op 10 en 11 maart
In de aanloop naar de verkiezingen zullen RTV West en RTV Rijnmond op 10 maart een uitzending verzorgen van een lijsttrekkersdebat . Ook zullen zij in de loop van de verkiezingsavond op 11 maart live verslag doen van de binnenkomende uitslagen.

Deel: ' Startschot verkiezingscampagne provincie Zuid-Holland '
Lees ook