Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=421276


---

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Persbericht

2-10-2001

Pieter-Dirk Uys en Eveline Herfkens willen goedkope medicijnen

Met Foreign Aids geeft de Zuid-Afrikaanse cabaretier Pieter-Dirk Uys op 12 oktober het startschot voor het debat Medicijnen Voor De Armen: Kansen Voor Quatar. Het door Ontwikkelingssamenwerking georganiseerde debat vindt plaats met het oog op de bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie WTO in Qatar van 9-13 november. Sprekers zijn Pascal Lamy, EU-Commissaris voor Handel, Celso Amorim, Permanent Vertegenwoordiger van Brazilië bij de WTO, Ellen 't Hoen van Medecins Sans Frontieres en minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking. Twee jaar na het mislukken van Seattle proberen de 140 handelsministers in Qatar alsnog een nieuwe handelsronde van de grond te krijgen. Of dat lukt hangt voor een belangrijk deel af van de vraag of ontwikkelingslanden brood zien in een nieuwe ronde: biedt de onderhandelingsagenda kansen voor ontwikkelingslanden en wordt voldoende tegemoet gekomen aan hun zorgen over de uitvoering van de bestaande WTO-akkoorden?

Een van de meest omstreden afspraken uit de vorige handelsronde is het akkoord uit 1995 over zogenoemde Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights. Het TRIP's-akkoord regelt onder meer het octrooirecht voor medicijnen. In de afgelopen maanden is veel te doen geweest over de hoge prijzen van Aids-remmers in ontwikkelingslanden, die worden geweten aan de twintig jaar durende octrooibescherming voor medicijnen. De wereldpers berichtte over het juridische conflict tussen de Zuid-Afrikaanse overheid en de farmaceutische industrie over de gezondheidswetgeving op dit punt. Brazilië wil zo nodig goedkopere versies van Aids-remmers kunnen produceren om ze gratis te verstrekken. Hoewel het TRIP's-akkoord in theorie ruimte laat voor uitzonderingen op de exclusieve rechten van de octrooihouder om gezondheidsmaatregelen mogelijk te maken, laat de praktijk slepende conflicten zien. Het debat draait dan ook om de vraag welke kansen Qatar biedt om medicijnen voor de armen zeker te stellen.

Deel: ' Startschot voor debat medicijnen voor de armen '
Lees ook