Provincie Drenthe


Uitnodiging voor de media

Assen, 23 februari 1999
Persberichtnummer 99-042Startschot voor nieuwe weg Emmen - Ter Apel

Op vrijdag 26 februari a.s. geeft gedeputeerde Swierstra samen met de accountmanager van de Dienst Landelijk Gebied, de heer Zwaving, het officiële startschot voor de aanleg van de N391, de nieuwe weg tussen Emmen en Ter Apel. De werkzaamheden zijn in november vorig jaar aanbesteed. Na jarenlange voorbereiding kan de S6, zoals de weg in de volksmond nog steeds genoemd wordt, realiteit worden.

Voor de officiële handeling verzamelen de genodigden in:
* Theaterboerderij "De Noorderbak"
Roswinkelerstraat 81b
Roswinkel

Ook u bent van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit:


13.15 uur -ontvangst met koffie

13.30 uur -toespraken

* de heer ir. H. Zwaving
accountmanager Dienst Landelijk Gebied

* de heer S.B. Swierstra
gedeputeerde provincie Drenthe


14.00 uur -vertrek met bus

14.15 uur -officiële starthandeling

14.45 uur -vertrek met bus terug naar theaterboerderij
15.00 uur -informele afsluiting met hapje en drankje
16.00 uur -eindeVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Startschot voor nieuwe weg Emmen - Ter Apel '
Lees ook