Gemeente Purmerend

8 mei 2002 - Fietsbalans van start

Onderzoek naar fietsklimaat in Purmerend

Demissionair wethouder J.A ten Klei geeft donderdag 16 mei 2002 om 13.00 uur in de Nieuwstraat ter hoogte van de Koestraat het startschot voor de Fietsbalans in Purmerend. De Fietsbalans is een empirisch onderzoek naar de fietsvriendelijkheid van gemeenten in Nederland. De fietstocht van ongeveer 30 à 35 kilometer loopt kris-kras door Purmerend. Met een speciaal ontwikkelde meetfiets wordt het Purmerendse fietsnetwerk doorgemeten. De Fietsersbond voert het onderzoek in overleg met de gemeente uit en verwacht dat de uitkomsten ervan een handreiking bieden om het fietsbeleid gericht te verbeteren.

De meetfiets heeft een computer aan boord die onder meer trillingen registreert veroorzaakt door oneffenheden in het wegdek. Ook meet de fiets de afstand en de tijd van het traject. Die gegevens worden vervolgens vergeleken met de afstand en tijd die een testauto voor dezelfde route nodig heeft. Daarnaast registreert een op de fiets gemonteerde camera de verkeerstechnische situatie van de gevolgde route op video. Deze beelden geven bovendien een bijzondere blik op de weg. De resultaten van de fietsbalans geven een helder inzicht in de sterke en zwakke punten van de fietsvoorzieningen in Purmerend.

De Fietsbalans geeft uitsluitsel over hoe comfortabel de fietspaden zijn, de verkeerslichten, de concurrentie in reistijd met de auto, het comfort van het wegdek, verplaatsingssnelheid, oponthoud, verkeershinder, omrijfactor en weginrichting. Ook worden de fietsambities van de gemeente onderzocht en uit de CBS-bestanden wordt het fietsgebruik, diefstal- en ongevallenrisico bepaald. In een korte enquête kunnen dagelijkse fietsers hun mening geven over het gemeentelijke fietsklimaat.

In 2000 en 2001 is de Fietsbalans in negentig gemeenten opgemaakt. In deze steden woont ongveer 45 procent van het totale aantal fietsers in Nederland. In 2002 zal nog eens in dertig steden de Fietsbalans worden opgemaakt. Purmerend is de 95ste gemeente waar de Fietsbalans wordt gehouden.

De eerste resultaten van de Fietsbalans zijn gepresenteerd tijdens een symposium eind 2000. Daar is tevens bekend geworden dat op grond van de resultaten Veenendaal is uitgeroepen tot fietsstad 2000. Eind 2002 zal uit alle onderzochte steden Fietsstad 2002 gekozen worden.

Deel: ' Startschot voor onderzoek naar fietsklimaat in Purmerend '
Lees ook