expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

SZW: Toespraak minister De Vries

Nr. 99/127
7 juli 1999

Embargo:
7 juli 1999 tot
14.00 uur

Minister geeft startsein project bovenregionaal vervoer voor gehandicapten.

Vervoer van deur tot deur overal in Nederland, zo vaak u maar wilt en tegenbetaalbare prijzen. Minister mr. K.G. de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemde dat een unieke service van het project TraXX, waarvoor hij op 7 juli in Scheveningen het startschot gaf. Het project is nodig zolang het gewone openbaar vervoer nog niet voldoende toegankelijk is voor mensen met een handicap.
De reisservice is dus in beginsel tijdelijk. Het contract met Connexxion loopt tot eind maart 2002, met een optie van twee jaar verlenging. Om gebruik te kunnen maken van TraXX is een eenmalig aan te schaffen vervoerspas van vijftien gulden nodig. Daarmee kunnen mensen zo vaak als ze willen tegen de normale tarieven reizen met het openbaar vervoer.

Toespraak door minister mr K.G. de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de start van project TraXX, het bovenregionaal vervoer voor mensen met een handicap, op 7 juli 1999 in het Kurhaus te Scheveningen.

Vervoer van deur tot deur overal in Nederland, zo vaak u maar wilt en tegen betaalbare prijzen. Dat is een vorm van reisservice die bij mijn beste weten nog nergens ter wereld bestaat en die daarom met recht uniek mag heten. Het doet mij dan ook bijzonder veel genoegen dat ik vandaag het officiële startschot kan geven voor Gewoon Reizen met TraXX, het nieuwe systeem voor bovenregionaal vervoer voor mensen met een handicap.

Het is met nieuwe producten en diensten altijd weer een verrassing of ze bij het publiek echt aanslaan of niet. Maar het dunkt mij dat de risico.s in dit geval klein zijn. Want er is weinig aan het toeval overgelaten. In het bijzonder heb ik waardering voor de wijze waarop Connexxion, de bundeling van de vervoersbedrijven ZWN, NZH, Midnet en Oostned, met de klant heeft gecommuniceerd bij de voorbereiding van dit project.

Ik wil Connexxion dan ook van harte feliciteren met het feit dat u
-vanuit uw ambitie om mensen bij elkaar te brengen- erin bent geslaagd om op overtuigende manier de opdracht binnen te halen. Dat is in de Nederlandse vervoersmarkt -met geduchte en respectabele concurrenten- geen geringe prestatie.

Om Gewoon Reizen operationeel te maken zijn de laatste maanden ongewone inspanningen geleverd. Binnen korte tijd is een hele nieuwe organisatie opgezet, compleet met boeksysteem, cliëntvolgsysteem, tot en met een klachtenregeling. Met elke gemeente van dit land is contact geweest en er zijn pallets met folders de deur uit gegaan. U bent er in geslaagd om binnen het beschikbare budget met creatieve oplossingen te komen voor de sterk uiteenlopende wensen van de doelgroep.

Zoals u weet is deze reisservice het gevolg van de tweede evaluatie van de Wet Voorzieningen Gehandicapten die in nauw overleg met de Tweede Kamer is gehouden. Uit die evaluatie kwam naar voren dat de toegankelijkheid van het gewone openbaar vervoer voor mensen met een handicap te wensen overlaat. Daarop is besloten tot een aanpak in twee sporen. Het eerste spoor is dat het openbaar vervoer geschikt moet worden gemaakt voor mensen met een handicap. Een goed streven, maar het is duidelijk dat dit behalve veel geld ook onvermijdelijk veel tijd kost.

Vandaar het tweede spoor. Dat spoor houdt in dat zolang het gewone openbaar vervoer nog niet voldoende toegankelijk is voor iedereen, een voorziening wordt getroffen voor mensen met een handicap. De reisservice die vandaag officieel van start gaat, is dus in beginsel tijdelijk, dat wil zeggen: voor een beperkt aantal jaren. Het contract met Connexxion loopt tot eind maart 2002 met een optie van twee jaar verlenging.

Voorlopig kunnen we dus met deze voorziening vooruit. Waar het nu om gaat is dat zo weinig mogelijk tijd verloren gaat en zoveel mogelijk mensen van de doelgroep de weg naar Gewoon Reizen weten te vinden. Moeilijk kan dat niet zijn, want we doen er alles aan om Gewoon Reizen brede bekendheid te geven.

Wat maakt TraXX tot een zo bijzondere voorziening?

Ik denk in de eerste plaats de combinatie van het brede vervoersaanbod tegen een lage prijs. Elke bestemming in Nederland is mogelijk. Er zijn geen beperkingen aan hoe vaak u wilt reizen. U betaalt overeenkomstig de normale tarieven voor het openbaar vervoer. Extra eigen bijdragen worden niet gevraagd, ongeacht de aard van uw handicap. Het enige is dat u eenmalig een vervoerspas van vijftien gulden moet aanschaffen. Dat lijkt mij een overkomelijk bedrag.

Een tweede bijzonder kenmerk is de klantvriendelijkheid. Het regelen van een reis is een kwestie van één telefoontje. De hele reisketen wordt dan voor u verzorgd. De centrale is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week. U ziet: de 24-uurseconomie dringt ook door in de collectieve voorzieningen.

En ten derde vind ik bijzonder dat zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van het bestaande openbaar vervoer. Dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Want er komt heel veel bij kijken om voor duizenden reizigers persoonlijke assistentie te regelen en speciale voorzieningen te treffen tot in de verste uithoeken van het land. In veel gevallen is speciaal vervoer de simpelste en daarom ook de goedkoopste manier van vervoer voor mensen met een handicap.

Toch hebben we daar bewust niet voor gekozen. Want deze tijdelijke voorziening mag ons niet doen afdwalen van de weg naar het einddoel: een toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

En bovendien is er ook een emancipatorisch aspect aan deze voorziening. Het is belangrijk dat mensen met een handicap gebruik kunnen maken van dezelfde openbare voorzieningen als andere mensen. Het is gevoelsmatig beter om één systeem te hebben voor het openbaar vervoer waar iedereen gebruik van kan maken, in plaats van twee gescheiden systemen voor mensen mèt een handicap en mensen zonder handicap. Gewoon Reizen moet inderdaad zoveel mogelijk worden wat het zegt te willen zijn: reizen met de gewone trein, met de gewone bus en met de gewone taxi.

Tot zover enkele belangrijke kenmerken van de nieuwe reisservice.

Het mag duidelijk zijn dat ik veel van deze nieuwe voorziening verwacht.
Ik denk dat Gewoon Reizen een steun kan zijn voor mensen met een handicap om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dat maakt deze voorziening van buitengewoon belang. En ik weet dat ik niet alleen sta in die opvatting. De totstandkoming van het bovenregionaal vervoer voor mensen met een handicap is in nauw overleg met de Tweede Kamer tot stand gekomen en in voortdurende dialoog met de organisaties van ouderen en van gehandicapten.

Dat maakt dat TraXX in meerdere opzichten gezien kan worden als een typisch product van Nederlandse bodem. Want Nederland heeft een rijke traditie in vervoer en logistiek en een rijke traditie op het gebied van goede sociale voorzieningen. Gewoon Reizen is een vorm van dienstverlening waarin die twee goede Nederlandse tradities samenkomen.

Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop van harte dat TraXX het succes wordt dat we er allen van verwachten.


- LET OP EMBARGO -

07 jul 99 14:00

Deel: ' Startsein project bovenregionaal vervoer voor gehandicapten '
Lees ook