Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Computer maakt leren op school leuker

Leraren en ICT-coördinatoren in het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) vinden dat Informatie en Communicatie Technologie (ICT) - en daarmee de computer - niet meer weg te denken is uit het onderwijs. Vooral omdat het leren voor de leerling daarmee 'leuker' wordt. Bijna de helft van de leraren vindt (nog) wel dat ICT een taakverzwaring met zich meebrengt.

Het Nipo-marktonderzoekinstituut heeft in opdracht van Stichting Ict op School onderzoek gedaan naar opvattingen en behoefte aan ondersteuning van leraren en ICT-coördinatoren ten aanzien van het gebruik van computers in het onderwijs. Uit dit onderzoek zijn Top Zevens van ICT-wensen in primair en voortgezet onderwijs samengesteld.

Het officiële startsein voor de Stichting Ict op School werd gegeven door Burgemeester Deetman. Hij heette donderdagmiddag 13 september de nieuw opgerichte Stichting Ict op School feestelijk welkom in Den Haag. Kleurrijke banieren werden bij die gelegenheid uitgerold.

Met de oprichting van Ict op School hebben de onderwijsorganisaties van besturen en management zelf de verantwoordelijkheid genomen voor het bevorderen van de integratie van ICT in het PO en VO. De stichting doet dat door middel van het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling. De aanpak van Ict op School is er op gericht ondersteuning op maat te organiseren afhankelijk van de behoeften van leraren en scholen. De focus is daarbij: stimuleren van lokale en regionale samenwerking tussen scholen onderling, en samen met de lokale overheid en organisaties die onderwijs ondersteunen. Eigen onderzoek en het onderzoek van het Nipo geven Ict op School een goed inzicht in de ICT-wensen van leraren en het schoolmanagement.

Tegelijk met de officiële start van Ict op School is de vernieuwde website on-line gegaan: www.ictopschool.net. Deze website - die moet uitgroeien tot dé communicatieplek voor ICT (regionale) samenwerking en kennisuitwisseling - bevat o.a. schoolvoorbeelden van ICT-integratie en verwijzingen naar de ICT-samenwerkingsverbanden in Nederland. Ook vindt men er een speelse ICT-zelfdiagnosetest 'maak de balans op!', het Nipo-onderzoek en de Top Zevens ICT-onderwijswensen.

De Stichting Ict op School is in het leven geroepen door de organisaties van bestuur en management verenigd in de Vereniging van Samenwerkende Werkgeversorganisaties (VSWO) met actieve steun van de verenigingen van onderwijsmanagers AVS en VVO. Ict op School zet zich in - als een soort procescoördinator en consumentenorganisatie - voor verbetering van ICT-producten en -diensten gericht op de integratie van ICT in primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen subsidieert dit initiatief.

Note voor de redactie:
Bijgaand twee foto's van de opening. Deze zijn in een lage resolutie meegestuurd. Van onze website kunt u de hoge resolutie downloaden (http://www.ictopschool.net/images/deetman.jpg en http://www.ictopschool.net/images/banieren.jpg).

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Mees van Krimpen, directeur, 070-3117838
Loukie Levert, communicatie-adviseur, 070-3117838/06-53767007

Het Nipo-onderzoek en het eigen onderzoek van de Stichting Ict op School zijn digitaal beschikbaar via de website van Ict op School.

Stichting Ict op School voor samenwerking en kennisuitwisseling
Bleijenburg 1, 2511 VC Den Haag
Tel: 070-311 78 38, Fax: 070- 311 78 48
E-mail: info@ictopschool.net
Website : www.ictopschool.net

Zoekwoorden:

Deel: ' Startsein Stichting ICT op School '
Lees ook