Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Startsein voor International Groundwater Recources Assessment Centre

Demissionair staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag tijdens het Derde Wereld Water Forum in Japan het officiële startsein gegeven voor het International Groundwater Recources Assessment Centre. Doel van het in Nederland gevestigde IGRAC is kennis over de grondwaterproblematiek te verzamelen en te delen, om zo tot een optimale aanpak van de problemen te komen. De grondwaterproblematiek speelt wereldwijd. Schultz van Haegen zei hierover in haar speech: Er is sprake van vervuiling, en verzilting van grondwater, waardoor het onbruikbaar wordt voor menselijke consumptie of voor de landbouw. Bovendien slinken door ongereguleerde winning de voorraden in hoog tempo, wat directe gevolgen heeft voor de prijs en beschikbaarheid. En dan zijn er nog bijna onomkeerbare effecten als bodemdaling en verdroging van landschappen, die een directe bedreiging vormen voor de toekomstige kwaliteit van de leefomgeving.
Het IGRAC gaat een grondwaterinformatiesysteem opzetten dat voor iedereen beschikbaar komt via het internet. Daarnaast gaat het IGRAC concrete richtlijnen en protocollen ontwikkelen voor actief en duurzaam waterbeheer. Tenslotte zal het centrum ook meewerken aan internationale en regionale grondwaterprojecten waarbij behoefte is aan een brede visie op grondwater.
Het IGRAC opereert onder auspiciën van UNESCO en de World Meteorological Organisation en is ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO in Utrecht. Nederland heeft voor de ontwikkelingsfase van IGRAC drie miljoen euro beschikbaar gesteld.

Speech staatssecretaris Schultz van Haegen

Deel: ' Startsein voor International Groundwater Recources Assessment Centre '
Lees ook