expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Startsein voor kenniscentrum Connekt

MINISTER NETELENBOS GEEFT STARTSEIN VOOR KENNISCENTRUM CONNEKT

Op 30 maart 1999 komt de Raad van Toezicht van het kenniscentrum Connekt voor het eerst bij elkaar. Connekt is een kenniscentrum waarin overheid en bedrijfsleven op basis van publiek-private samenwerking zitting hebben. De vergadering wordt vanmiddag om 17.00 uur geopend door minister Netelenbos in het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Secretaris-generaal Pans zit de vergadering voor. In de Raad van Toezicht is de transportsector op zijn breedst vertegenwoordigd.

Connekt brengt de deskundigheid in verschillende transportdisciplines bij elkaar. Connekt vertaalt beleidsvragen van de overheid en strategische vragen van het bedrijfleven in innovatieve onderzoeksvragen. Het kenniscentrum brengt partijen bij elkaar, stelt onderzoeksprogramma.s op en beheert kennis. Op die manier levert Connekt een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van een lange termijn visie op verkeer, vervoer en transportsystemen.

Tijdens de eerste bijeenkomst gaat Connekt officieel van start door het vaststellen van het startprogramma. Connekt zal zich bezighouden met projecten op verschillende gebieden. Voor het personenvervoer gaat het bijvoorbeeld om programma.s op het gebied van reisinformatie voor de klant en het betalen voor mobiliteit. Voor het goederenvervoer staat een programma voor nieuwe product-marktcombinaties voor het spoor op stapel. Meer fundamentele onderzoeksprogramma.s richten zich op mobiliteit en duurzaam transport, synergie van vervoerssystemen, ruimtelijke inrichting en financiering en instituties. De programma.s zijn omschreven in het businessplan van Connekt dat minister Netelenbos reeds aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Connekt wordt gefinancierd door overheid en bedrijfsleven. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat financiert de helft van de bureaukosten. De andere helft wordt opgebracht door publieke en private oprichters, die worden aangeduid als de .founding fathers.. In totaal gaat het om een bedrag van 100 miljoen gulden in de komende vier jaar.

Hans Scholten, 070-3516544

30 mrt 99 17:00

Deel: ' Startsein voor kenniscentrum Connekt '
Lees ook